Strona główna

pionadmin, 17 sierpień, 2012 - 08:20

Klub Seniora Przyjaciele

Array Spotkania Klubu Seniora Przyjaciele odbywają w każdą środę o godzinie 12:00 przy ulicy Ratajczaka 44 w Poznaniu 2017-11-22 08:58

Samostanowienie i niezależne życie osób z niepełnosprawnością intelektualną

24 listopada 2017 r. w warszawskiej Mediatece przy ulicy Szegedyńskiej 13 A odbędzie się Sympozjum Naukowe zatytułowane „Samostanowienie i niezależne życie osób z niepełnosprawnością intelektualną" 2017-11-21 15:46

Nowe ustawy oczekują na podpis prezydenta

13 listopada 2017 r. przekazano do podpisu Prezydentowi trzy znowelizowane ustawy: Ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych, Ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych oraz Ustawę o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne 2017-11-21 15:42

Czy cechy autyzmu będzie można wykryć już u noworodka?

W warszawskim Instytucie Chemii Fizycznej PAN powstał czujnik oksytocyny, dzięki któremu łatwiejsze stanie się diagnozowanie autyzmu 2017-11-21 15:39

V Konferencja Koalicji Prezesi - Wolontariusze

5 grudnia 2017 r. w Pałacu Lubomirskich przy Placu Żelaznej Bramy 10 znajdującym się w Warszawie odbędzie się V Konferencja Koalicji Prezesi - Wolontariusze zatytułowana Wolontariusz - Człowiek - Pracownik 2017-11-20 12:08

Zioła i suplementy leczące przewlekłe stany zapalne

21 listopada 2017 r. w godz. 17:30 - 19:30 w Orkiszowych Polach mieszczących się przy ulicy Strzeszyńskiej 76 w Poznaniu odbędzie się wykład zatytułowany „Zioła i suplementy leczące przewlekłe stany zapalne” 2017-11-20 11:55

Wernisaż, pokaz filmowy i koncert w Galerii „Tak”

24 listopada 2017 r. w Galerii „Tak” mieszczącej się na ulicy Mielżyńskiego 27/29 w Poznaniu odbędzie się otwarcie wystawy prac Miroslava Tichý’ego połączone z pokazem filmu Tarzan na emeryturze i koncertem Synthopii 2017-11-20 11:52

Twórcze zajęcia przygotowujące do podjęcia nauki w szkole

W dniach od 9 listopada 2017 r. do 7 lutego 2018 r. Zespół Szkół Specjalnych nr 103 w Poznaniu mający siedzibę przy ulicy Rycerskiej 43 zaprasza na „Twórcze zajęcia przygotowujące do podjęcia nauki w szkole” 2017-11-20 11:49