Depresja u dzieci i młodzieży

pionadmin, 3 marzec, 2011 - 12:10
Katarzyna Bartoszewicz

Depresja to jedno z najczęściej występujących schorzeń psychicznych. Jak podaje Światowa Organizacja Zdrowia depresja jest jednym z najpoważniejszych problemów zdrowotnych w Europie. Warto zatem sięgnąć po książkę dr Wioletty Radziłłowicz, by poznać jej przyczyny i wpływ na życie młodych ludzi. W książce zawarty jest obecny poziom wiedzy na temat biologicznych, psychologicznych oraz społecznych czynników i procesów rozwojowych, jakie warunkują występowanie depresji u dzieci i młodzieży.

Poznamy również czynniki jakie wpływają na długotrwałe utrzymywanie się objawów choroby. Zdaniem autorki publikacji, pojedyncze czynniki ryzyka nieczęsto prowadzą do depresji, natomiast szczególna wielopoziomowa i niezwykle złożona organizacja procesów biologicznych i psychospołecznych przyczynia się do wystąpienia objawów choroby.

Wielu specjalistów kontynuuje prace badawcze, by efektywnie zapobiegać i leczyć depresję u dzieci i młodzieży. Na uwagę zasługuje fakt, że zarówno prewencja, jak leczenie muszą wynikać ze zrozumienia mechanizmów, jakie leżą u podłoża zaburzenia.

Podjęte badania przedstawione w publikacji poszerzają wiedzę kliniczną o rodzinie z dziećmi cierpiącymi na depresję. Książka omawia charakterystykę procesów wewnątrzrodzinnych, czyli relacji emocjonalnych w rodzinach dzieci z depresją, ocena systemowych zasobów rodziny, jakości związku między rodzicami oraz analiza współzależności między powyższymi zmiennymi i próba wyodrębnienia najważniejszych predyspozycji, będących czynnikami ryzyka depresji bądź czynnikami ochronnymi.

Na końcu publikacji zawarte jest syntetyczne omówienie wyników wraz z implikacjami dla dalszych badań i praktyki klinicznej. Książka skierowana jest zwłaszcza do psychologów, psychoterapeutów, psychotraumatologów, lekarzy psychiatrów i pedagogów, a także studentów powyższych kierunków.

Podstawą skutecznego zapobiegania i leczenia depresji występującej u dzieci i młodzieży jest bowiem rozumienie różnorodności i złożoności przyczyn, objawów oraz wielu innych danych i faktów, jakie może dostrzec osoba, której zadaniem jest niesienie pomocy, kiedy nadejdzie czas i warunki, umożliwiające jej przyjęcie.

Tytuł: Depresja u dzieci i młodzieży. Analiza systemu rodzinnego-ujęcie kliniczne
Autor: Wioletta Radziłłowicz
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Impuls

0 komentarzy

Dodaj nowy komentarz