Adam Bodnar w „Centrum Bukowska”

marcinl, 28 kwiecień, 2017 - 11:24
Martyna Sergiel

W dniu 27 kwietnia 2017 w „Centrum Bukowska” odbyło się spotkanie z Rzecznikiem Praw Obywatelskich - Doktorem Adamem Bodnarem. Była to już kolejna wizyta, jaką Pan Rzecznik złożył w stolicy Wielkopolski.

 

Wydarzenie odbyło się w ramach cyklu spotkań regionalnych biura Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Na początku Pan Adam Bodnar objaśnił, że celem spotkania jest to, aby wysłuchać obywateli, którzy widzą gdzieś problem dyskryminacji lub jawnego łamania praw człowieka, a także podkreślił, że takie spotkania służą przede wszystkim temu, żeby On jako Rzecznik mógł się dowiedzieć na co zwrócić uwagę i czego od niego oczekują obywatele. W krąg zainteresowania Rzecznika wchodzą - jak wiadomo - szeroko rozumiane aspekty życia społecznego. Pan Doktor podkreślił w związku z tym rolę Organizacji Pozarządowych, jaką niewątpliwie jest pośredniczenie w przekazywaniu wiedzy na temat problemów z jakimi zwracają się do nich ludzie.

 

Wysoka frekwencja uczestników zaskoczyła samego Pana Rzecznika, a kiedy z sali padły pierwsze pytania i poruszone zostały problematyczne kwestie, wywiązała się ożywiona dyskusja. Na początku poruszona została kwestia stosunku RPO do pomysłu utworzenia Narodowego Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Rzecznik odpowiedział, że Państwo powinno kontrolować środki publiczne, które dystrybuuje, jednak uzależnianie decyzji od poglądów politycznych nie powinno mieć miejsca. RPO podkreślił również, że sprawą zajmuje się już jego biuro i wkrótce ma zostać wystosowana opinia dotycząca tego problemu.

 

Pojawiło się też pytanie, kiedy w Polsce będą respektowane prawa osób z niepełnosprawnościami - konkretnie problem ten dotyczył epilepsji i społecznego uprzedzenia wobec tej choroby. Epileptycy, ze względu na swoją przypadłość mają duży problem w znalezieniu pracy, ponieważ pracodawcy wciąż są uprzedzeni, a porady w specjalistycznych placówkach są odpłatne, leki natomiast źle przepisywane.

 

Rzecznik zapewnił, że podejmowane są wysiłki, aby pomóc obywatelom w każdej z tych spraw.

 

Następnie w dyskusji głos zabrała matka niepełnosprawnej dziewczyny, która zwróciła uwagę Rzecznika na bardzo istotną kwestię nieprzestrzegania praw osób z niepełnosprawnością umysłową. Mówiła, że jej córka, przez wzgląd na swoją sytuację jest pozbawiona perspektyw, ponieważ pracodawcy wciąż są sceptycznie nastawieni do takich osób i nie chcą ich zatrudniać, ZUS natomiast odmawia jej prawa do renty, ponieważ zdaniem pracujących tam orzeczników jest ona zdolna do pracy. Doktor Adam Bodnar odpowiedział, ze kluczowe w tym względzie jest wsparcie Organizacji Pozarządowych i umiejętność odpowiedniej współpracy z osobami dotkniętymi niepełnosprawnością. Bardzo ważna tutaj jest chęć niesienia pomocy takim ludziom. Za przykład Pan Rzecznik podał gospodę „Jaskółeczka” w Radomiu i krakowski pensjonat „U Pana Cogito” oraz podkreślił, że w dalszym ciągu tworzenie podobnych miejsc jest wyzwaniem dla lokalnej społeczności.

 

Reasumując: spotkanie to należało do udanych i było bogate w dyskusję, w której poruszonych zostało wiele problemów dotyczących mieszkańców Poznania, ale nie tylko, ponieważ ogólnie rzecz biorąc spotkanie dotyczyło zagadnień szeroko rozumianego życia społecznego na wszystkich możliwych poziomach, a sam Adam Bodnar podsumował, je jako intensywne i najbardziej twórcze ze wszystkich spotkań, które do tej pory odbyły się w Wielkopolsce.

 

Więcej informacji można znaleźć tutaj.

 

fot: Tomasz Wojczak

 

fot: Tomasz Wojczak

 

fot: Tomasz Wojczak

 

fot: Tomasz Wojczak

 

fot: Tomasz Wojczak

 

fot: Tomasz Wojczak

0 komentarzy

Dodaj nowy komentarz