III Kongres Osób z Niepełnosprawnościami za nami

marcinl, 27 październik, 2017 - 10:19
Martyna Sergiel

III Kongres Osób z Niepełnosprawnościami był wyjątkowym wydarzeniem w skali ogólnopolskiej. Został on zorganizowany 25 października br., czyli dokładnie 5 lat od wprowadzenia w życie konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami. Celem Konwencji jest ochrona i zapewnienie pełnego i równego korzystania z praw człowieka oraz podstawowych wolności przez osoby z ograniczoną sprawnością na równi ze wszystkimi innymi obywatelami.

 

Prawa osób wykluczonych były zatem podstawowym wątkiem, do którego odnosili się uczestnicy w licznych dyskusjach. Kongres stwarzał więc niepowtarzalną okazję, by wypowiedzieć to, co Nas boli i zostać wysłuchanym.

 

Wskazywano na wagę nazywania problemów i definiowania ich, tak, by dzięki temu mogły one dotrzeć do innych ludzi, a przede wszystkim do tych, którzy mają przy tym realny wpływ na zmianę sytuacji społeczno-politycznej.

 

Po uroczystym przywitaniu gości i wszystkich zebranych miało miejsce wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich - Dr Adama Bodnara, który sprawował jednocześnie Honorowy Patronat nad Kongresem.

 

Rzecznik podkreślał między innymi znaczenie indywidualnego głosu osób z niepełnosprawnościami, który będzie słyszalny tylko wówczas, jeżeli osoby te odważą się przemówić we własnej sprawie. Wymienił on konkretne problemy, które są wskazywane przez środowisko i powinny zostać rozwiązane, aby podnieść jakość i poziom życia osób z niepełnosprawnościami. Była mowa o równości świadczeń dla opiekunów, o edukacji niepełnosprawnych dzieci i co w sytuacji, kiedy ona się kończy? O asystenturze osobistej, o prawach osób starszych dotkniętych chorobami i wreszcie, co jest tutaj kluczowe i dobrze, że wybrzmiało - o zniesieniu instytucji ubezwłasnowolnienia.

 

„Musimy stworzyć kompleksowy system wsparcia osób z niepełnosprawnościami, tak, aby mogły one same o sobie decydować” - mówił Rzecznik.

 

Ciekawym elementem Kongresu były odbywające się równolegle sesje tematyczne. Do wyboru był jeden z sześciu tematów, między innymi: równość szans i niedyskryminacja, orzecznictwo i system rentowy, niezależne życie, rynek pracy, czy wreszcie: dostępność.

 

Na zakończenie Kongresu prowadzący grup przedstawili wnioski, które powstały podczas dyskusji w poszczególnych zespołach.

 

Dla mnie osobiście Kongres był wyjątkowym przeżyciem, bo jak powiedziała Dr Monika Zima - Parjaszewska, prowadząca sesję plenarną: „niepełnosprawność rodzi się w interakcjach z innymi i stanowi problem dopiero wtedy, kiedy osoby te napotykają na bariery ze strony społeczeństwa”.

 

Reasumując: wydarzenie należało do bardzo udanych i uświadomiło mam nadzieję wielu z nas, że w sprawie dyskryminacji nie należy milczeć, ponieważ oznacza to ciche przyzwolenie na zastany stan rzeczy.

 

Zmiany same nie przyjdą - one rodzą się w działaniu. Kongres był przykładem początku takich zmian, apelem środowiska, którego głos został w końcu usłyszany.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 komentarzy

A free web hosting plan will

Anonim, 24 marzec, 2018 - 20:04
A free web hosting plan will offer you the basic necessities to have a website on the Internet without any of the fancy bells and whistles. Hopefully, from reading this post, you’ll now have a better understanding of the signs to look out for.. Host Token

Great article, much obliged

Anonim, 6 marzec, 2018 - 15:18
Great article, much obliged for assembling this! This is clearly one incredible post. A debt of gratitude is in order for the important data and bits of knowledge you have so given here. اختبارات السنة الثالثة متوسط الجيل الثاني الفصل الثالث

I am happy you take pride in

Anonim, 5 marzec, 2018 - 16:14
I am happy you take pride in what you compose. This makes you stand way out from numerous different essayists that push inadequately composed substance. Bedriftsbasen

While these profiles will

Anonim, 17 luty, 2018 - 21:15
While these profiles will represent real people and companies, they are still unlikely to have a vested interest in your brand. Instagram Follower Kaufen

Dziękuję za Twoje prace na

Anonim, 15 luty, 2018 - 13:38
Dziękuję za Twoje prace na blogu! Robisz dobrą robotę! Chciałbym więcej o tym przeczytać. Szybka, jaka literatura ma studiować? 192.168.1.1 login

Thanks for this article, very

Anonim, 12 luty, 2018 - 14:42
Thanks for this article, very interesting ! obseques conseils

I found your this post while

Anonim, 29 grudzień, 2017 - 18:32
I found your this post while searching for some related information on blog search...Its a good post..keep posting and update the information. voyance amour gratuite

Dodaj nowy komentarz