Konferencja w ramach programu Wiedza Edukacja Rozwój

marcinl, 6 grudzień, 2018 - 09:47
Martyna Sergiel

11 grudnia 2018 r. w siedzibie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie odbędzie się konferencja podsumowująca cykl spotkań regionalnych „Bliżej Funduszy Europejskich" poświęconych projektom nadzorowanym przez MRPiPS w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 

W konferencji wezmą udział przedstawiciele podmiotów realizujących projekty, potencjalni beneficjenci, jak również przedstawiciele instytucji zaangażowanych we wdrażanie Europejskiego Funduszu Społecznego, m.in. Centralnego Zarządu Służby Więziennej, Ochotniczych Hufców Pracy oraz Banku Gospodarstwa Krajowego.

 

Konferencja została podzielona na trzy główne bloki tematyczne odpowiadające wybranym obszarom, za które odpowiada MRPiPS w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój:

 

- wsparcie na rzecz włączenia społecznego i „Gwarancji dla młodzieży",

- wsparcie osób niepełnosprawnych,

- wsparcie podmiotów ekonomii społecznej.

 

Zainteresowani wzięciem udziału w konferencji proszeni są o potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu poprzez wypełnienie formularza on-line dostępnego tutaj.

0 komentarzy

Dodaj nowy komentarz