Przyszłość Europy w Twoich rękach

marcinl, 9 październik, 2018 - 11:49
Martyna Sergiel

Dnia 8 października 2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu miał miejsce dialog obywatelski o nazwie „Silne regiony, silna Europa”. Wydarzenie zostało zainaugurowane przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego - Marka Wożniaka, który mówił:

 

- Za najistotniejsze wyzwanie dla Wielkopolski w kolejnej perspektywie finansowej UE należy uznać zapewnienie regionowi warunków dla dalszego dynamicznego, ale zrównoważonego rozwoju, który zaspokoi ambicje i aspiracje Wielkopolan i trwale usytuuje region wśród najwyżej rozwiniętych, nowoczesnych terytoriów europejskich. W jaki sposób osiągnąć tak ambitne cele? Przede wszystkim potrzebujemy środków unijnych dla regionu po 2020 roku. W jakiej wysokości i na jakie cele? O to pytał marszałek Woźniak obecnego podczas wydarzenia Wolfganga Müncha, zastępcę dyrektora ds. Polski, w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej w Komisji Europejskiej. Panowie byli gospodarzami poniedziałkowego dialogu obywatelskiego. Razem z nimi debatowali dr Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Posłanka do Parlamentu Europejskiego i prof. Jacek Szlachta ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Nie zabrakło głosów z sali, na których szczególnie zależało gospodarzom.

 

- Nie da się dyskutować o przyszłości Europy bez aktywnego zaangażowania obywateli. Dzisiejszy dialog - i tak duże nim zainteresowanie - tylko dowodzi, że Wielkopolanie chcą świadomie decydować o swojej przyszłości. Czują się Europejczykami - stwierdził Marszałek.

 

Rzeczywiście, w gronie debatujących znaleźli się przedstawiciele świata nauki, biznesu czy samorządu, ale także seniorzy, studenci, uczniowie (członkowie Rad Młodzieżowych). Nie zabrakło również pytań internautów, którzy oglądali transmisję on-line.

 

Dialog „Silne regiony, silna Europa” był  doskonałą okazją do wymiany poglądów na temat przyszłości polityki spójności w Europie, Polsce i w naszym regionie, również w kontekście nowego projektu ram finansowych budżetu UE na kolejną perspektywę po 2020 roku. Przypomnijmy, że w maju Komisja Europejska przedstawiła zasady przyznawania i wydawania pieniędzy z polityki spójności w perspektywie 2021-2027. Póki co to propozycja, ale z niej wynika, że nasz kraj może otrzymać 19 mld euro mniej, w porównaniu z obecną perspektywą. W niej sformułowanych zostało również pięć celów polityki spójności (polityki, z której nasze region korzysta najwięcej). Mówił o nich w Poznaniu Wolfgang Münch. Europa ma być bardziej inteligentna dzięki wspieraniu innowacyjnej i inteligentnej transformacji gospodarczej. Co więcej nie można też pominąć jakże istotnej w dzisiejszych czasach kwestii klimatu - Europa dzięki promowaniu czystej energii, gospodarki przystosowanej do zmian klimatu, powinna stawać się coraz bardziej ekologiczna. Wolfgang Münch zwrócił także uwagę na starania Brukseli, aby czynić Europę coraz lepiej  skomunikowaną dzięki zwiększeniu mobilności i udoskonaleniu regionalnych połączeń teleinformatycznych; Europa powinna posiadać także silny wymiar społeczny, bo jak zaznaczył gość - Europa to jedna wielka rodzina. Dlatego też  Europa powinna być jak najbliżej obywateli dzięki wspieraniu zrównoważonego i zintegrowanego rozwoju obszarów miejskich, wiejskich i przybrzeżnych w ramach inicjatyw lokalnych.

 

Wolfgang Münch chwalił nasz region za skuteczne wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego. Wskazywał również, że w wielu kwestiach jesteśmy pionierami. Tak było w poprzedniej perspektywie z pożyczkami JEREMIE i JESSCIA, kiedy jako jedni z pierwszych w Europie zaczęliśmy ich udzielać m.in. przedsiębiorcom. Z oferty skorzystało ponad 10 tys. rodzimych firm. Bruksela zauważa także, że w obecnym WRPO 2014+ jest bardzo wiele akcentów pokazujących, że następuje proces decentralizacji Funduszy Europejskich. O podziale pieniędzy nie decyduje już tylko Poznań, ale poszczególne subregiony. Prawdziwą platformą współpracy samorządów są Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, które funkcjonują we wszystkich RPO. Ale Wielkopolska poszła jednak o krok dalej: wydzieliła jeszcze tzw. Obszary Strategicznej Interwencji - OSI (dodatkowe koperty finansowe dla subregionu: pilskiego, konińskiego, leszczyńskiego i gnieźnieńskiego). W podobny sposób (a więc oddolnie, lokalnie) kierowana jest pomoc dla organizacji społecznych - za pośrednictwem Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej czy dla seniorów, którzy uzyskają pomoc „na miejscu” w powstających w regionie ponad 40 Środowiskowych Centrach Wsparcia Osób Starszych. To zdecentralizowane podejście do rozwoju regionów będzie promowane w nowym budżecie unijnym po 2020 roku.

 

Wydarzenie spotkało się z bardzo dużym zainteresowaniem i należało do wyjątkowo udanych. W sprawach, które dotyczą nas wszystkich, powinniśmy jako obywatele jak najczęściej zabierać głos, a dzięki takim inicjatywom, może on zostać w końcu usłyszany.

 

Źródło: https://wrpo.wielkopolskie.pl/wiadomosci/wielkopolska-dobrze-wykorzystuje-swoja-szanse-aby-dogonic-europe

0 komentarzy

Dodaj nowy komentarz