Rondo Śródka dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych

marcinl, 10 sierpień, 2017 - 13:17
red.

Powstają plany przebudowy Ronda Śródka i dostosowania go do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz matek z wózkami dziecięcymi.

Poruszanie się po rondzie jest obecnie utrudnione ze względu na brak przejść naziemnych, czy adaptacji przejść podziemnych w niektórych miejscach skrzyżowania. W przygotowaniu znajduje się opis inwestycji, dzięki której nie tylko zbudowane zostaną naziemne przejścia dla pieszych, ale także przejazdy rowerowe, których obecnie wciąż  brakuje. Najprawdopodobniej istniejące przejścia podziemne nie zostaną zlikwidowane, a jedynie dostosowane do nowego układu komunikacyjnego. Dodatkowo, przebudowana zostanie sygnalizacja świetlna, która uwzględni wprowadzone zmiany.

 

Wstępny termin zakończenia opracowania dokumentacji wyznaczono na I kwartał 2018 roku. Prace budowlane miałyby ruszyć w drugim kwartale 2018 roku.

 

Więcej informacji można znaleźć tutaj.

0 komentarzy

Dodaj nowy komentarz