PION na Gali

marcinl, 28 listopad, 2016 - 13:42
Joanna Kozłowska

W piątek, 25 listopada, w Sali Sesyjnej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyło się szczególne spotkanie. Jego celem było uhonorowanie tych, którzy zapracowali na miano zasłużonych dla środowiska osób niepełnosprawnych w Wielkopolsce. Okazję stworzył jubileusz 25-lecia zbudowania systemu wsparcia dla tej grupy społecznej.

 

Zaproszono wielu gości. Reprezentowali oni różne wielkopolskie organizacje, stowarzyszenia, środowiskowedomy pomocy, słowem - tych, którzy na co dzień niosą pomoc.

 

O ich działalności, o sposobie funkcjonowania obecnego systemu wsparcia (finansowego, patronalnego, inwestycyjnego, nadzorczego), a także o planach rządowych na najbliższą przyszłość opowiedzieli przedstawiciele administracji państwowej: wiceminister Krzysztof Michałkiewicz, wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg oraz wiceprezes PFRON Dorota Habich. Miło wybrzmiała informacja, że dla premier Beaty Szydło sprawy osób z niepełnosprawnością (a jest ich w Polsce 5 mln!) są priorytetowe.

 

„Aby wierzyć w siebie muszę mieć kogoś, kto uwierzy we mnie - to wyimek z wystąpienia Pana wiceministra. Tymi, którzy mocno wierzą w możliwości osób niepełnosprawnych są zawsze ich lekarze i rehabilitanci. Profesor Leszek Romanowski, wojewódzki konsultant w dziedzinie ortopedii i traumatologii, wystąpił z ciekawą prezentacją na temat historii opieki ortopedycznej nad niepełnosprawnymi. Podkreślił wielką wagę twórców poznańskiej szkoły ortopedii - prof. Ireneusza Wierzejewskiego, prof. Franciszka Raszei, prof. Wiktora Degi.

 

Warto wiedzieć, co podkreślił prof. Romanowski, że hasło „rehabilitacja jest lekiem”, sformułowane przez prof. Degę, a także stworzony przez niego model rehabilitacji został uznany w 1970 roku jako obowiązujący do dziś wzorzec dla WHO!

 

(Przypomnijmy: idea rehabilitacji według prof. Degi skupia się na kilku podstawowych elementach. Jest to: wczesność, powszechność, ciągłość, kompleksowość, akceptacja, integracja, profilaktyka.)

 

Kolejną częścią Gali było wręczenie odznaczeń państwowych, nagród, dyplomów, listów gratulacyjnych dedykowanych tym, którzy najbardziej wyróżnili się swą pracą.

 

Wśród uhonorowanych znalazło się także, bliskie naszemu sercu, Stowarzyszenie Na Tak! Dyplomi okolicznościowy medal odebrała Pani prezes - Halina Grzymisławska-Słowińska.

 

Momentem szczególnym i bardzo przez nas oczekiwanym było wystąpienie Eweliny Węglewskiej - redaktor naczelnej Portalu Informacyjnego Osób Niepełnosprawnych, prowadzonego przez Stowarzyszenie Na Tak.

 

Przedstawiła ona historię portalu będącego platformą komunikacji i miejscem pracy dla osób z niepełnosprawnościami, określiła jego cel: chce być blisko spraw społecznych i spraw osób z niepełnosprawnością, jako źródło informacji, edukacji, inspiracji, komunikacji, pomocy i wsparcia.

 

Istotnym wątkiem jej wypowiedzi była charakterystyka profilu osób z niepełnosprawnością. Zazwyczaj są to ludzie, którzy mentalnie nie różnią się niczym od osób pełnosprawnych. Praca jest dla nich źródłem siły i poczucia wartości, motywacji, samoakceptacji. Pragną oni normalnie żyć, oczekują nie tyle „uwrażliwiania na potrzeby niepełnosprawnych”, co oswajania z ich obecnością i umożliwienia pełnego uczestnictwa w życiu społecznym, bo jeśli już jest niepełnosprawność, to najważniejsze, by zminimalizować jej wpływ na normalność życia. Mocno zabrzmiało retoryczne pytanie: czyż nie jest prawdą, że każdy człowiek niesie w sobie jakąś niepełnosprawność?? (w tym momencie pomyślałam o tych, którzy są bezduszni wobec zwierząt, niewrażliwi na piękno, egocentryczni, cyniczni, leniwi, aroganccy, z różnymi fobiami, nieumiejętnościami, itd….itp….).

 

Redaktor potwierdziła, że władze robią bardzo wiele dla środowiska osób niepełnosprawnych, jednak zaapelowała o częstsze i efektywniejsze konsultacje.

 

Życzenia, „aby wszystkim nam działo się coraz lepiej” oraz „by spełniały się obietnice i przyrzeczenia padające z mównic”, poprzedzone zostały nakreśleniem redakcyjnych planów, które ściśle wiążą się z ideą integracji, edukacji i pedagogizacji społeczeństwa.

 

Kilkugodzinne spotkanie zostało dodatkowo uprzyjemnione przez organizatorów muzycznym występem znakomitego skrzypka, pysznym słodkim poczęstunkiem oraz możliwością obejrzenia wystawy pięknego rękodzieła artystycznego, autorstwa podopiecznych różnych placówek działających na rzecz osób z niepełnosprawnością.

 

fot: Joanna Kozłowska

 

fot: Joanna Kozłowska

 

fot: Joanna Kozłowska

 

fot: Joanna Kozłowska

 

fot: Joanna Kozłowska

 

fot: Joanna Kozłowska

 

fot: Joanna Kozłowska

 

fot: Joanna Kozłowska

 

fot: Joanna Kozłowska

 

fot: Joanna Kozłowska

 

fot: Joanna Kozłowska

 

fot: Joanna Kozłowska

 

fot: Joanna Kozłowska

 

fot: Joanna Kozłowska

 

fot: Joanna Kozłowska

0 komentarzy

Dodaj nowy komentarz