Szkoła Psychoterapii Psychodynamicznej

t.wojczak@pion.pl, 9 lipiec, 2018 - 10:24
red.

27 sierpnia 2018 r. Laboratorium Psychoedukacji i Pracownia Humani mieszcząca się przy ulicy Szydłowskiej 42 w Poznaniu zaprasza na pierwsze zajęcia Zaawansowanej Szkoły Współczesnej Psychoterapii Psychodynamicznej

 

Nauka w szkole będzie trwała dwa lata. Zajęcia będą się odbywały w Poznaniu i Warszawie. Zawansowana Szkoła Współczesnej Psychoterapii Psychodynamicznej obejmuje 20 zjazdów 15-godzinnych (soboty i niedziele) oraz dwa zjazdy 35-godzinne. Łącznie stanowi to 370 godzin zegarowych. Szkoła adresowana jest do absolwentów szkoleń z zakresu psychoterapii i praktykujących psychoterapeutów, którzy są zainteresowani poszerzeniem swojego wykształcenia i praktyki zawodowej o nowoczesną perspektywę psychodynamiczną.

 

Organizatorzy proszą o nadsyłanie zgłoszeń wraz z CV (szczegółowo opisującym dotychczasowe szkolenia i doświadczenie zawodowe) na adres lps@lps.pl i zaznaczają, że nadesłanie zgłoszenia nie jest równoznaczne z przyjęciem.

 

Wpisowe to kwota w wysokości 1920 zł. Czesne płatne jest od sierpnia 2018 r. Podzielone zostało na 20 miesięcznych rat płatnych do 10 każdego miesiąca w wysokości 750 zł każda.

Więcej informacji można znaleźć: tutaj.

 

0 komentarzy

Dodaj nowy komentarz