Niedziela w Muzeum

t.wojczak@pion.pl, 12 lipiec, 2018 - 10:32
red.

15 lipca 2018 r. po raz szesnasty Muzeum Narodowe Rolnictwa w Szreniawie zaprasza na cykliczną imprezę edukacyjno-rekreacyjną organizowaną we współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu oraz Krajową Radą Spółdzielczą zatytułowaną Niedziela w Muzeum. 

 

Począwszy od pierwszej edycji impreza odbywa się pod hasłem: „Bezpieczeństwo naszą wspólną sprawą”, co jasno określa główny cel i założenia tego dorocznego spotkania. Muzeum przystępując do zorganizowania tego wydarzania stało się propagatorem idei bezpieczeństwa: od zachowania odpowiednich zasad przy pracach rolniczych w polu do reguł obowiązujących w ruchu drogowym, w miejscach pracy i wypoczynku.

 

W sposób szczególny wydarzenie skierowane jest do dzieci i młodzieży. Świadczyć mogą o tym liczne stanowiska i pogadanki, mające miejsce podczas imprezy, odnoszące się do wypoczynku nad wodą czy zachowania bezpieczeństwa w kontaktach ze zwierzętami. W tym dniu wyjaśnimy i zademonstrujemy udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej, a Państwowa Inspekcja Pracy na specjalnie przygotowanym stanowisku udziela wszystkim zainteresowanym porad w zakresie BHP.

Podczas wydarzenia odbędą się prezentacje pracy wielkopolskiej policji, Muzeum i jego dorobku, a także różnorodnych wielkopolskich spółdzielni. W roku 2018 podobnie jak w rok temu Muzeum chce pokazać swoją dbałość o zachowanie zabytków dla przyszłych pokoleń. W określonych godzinach pracownicy tej placówki zademonstrują na terenie folwarcznym osiągnięcia Muzeum w zakresie przywracania sprawności technicznej zabytkowym pojazdom i silnikom wykorzystywanym w rolnictwie.

 

Ponadto podczas imprezy tradycyjnie nastąpi kwesta na rzecz PCK oraz akcja zbiórki krwi na rzecz dzieci poszkodowanych w wypadkach drogowych. W czasie wydarzenia po raz kolejny zostaną przeprowadzone cieszące się niesłabnącym zainteresowaniem zwiedzających pokazy psów i koni służących w wielkopolskiej policji.   Zostanie także uruchomiony labirynt kukurydziany. Hasło towarzyszące spotkaniu - Bezpieczeństwo naszą wspólną sprawą zostanie przedstawione wieloaspektowo w odniesieniu do ludzi, zwierząt oraz dziedzictwa kulturowego. Podczas imprezy nie zabraknie również typowo rekreacyjnych punktów w postaci wyznaczonych miejsc piknikowych, stoisk gastronomicznych oraz handlowych.

 

Także w dniu 15 lipca zostanie zaprezentowana publiczności nowa wystawa czasowa pt.: Udział kobiet w Powstaniu Wielkopolskim 1918/1919, którą będzie można zwiedzać do 11 listopada 2018 r.

 

Źródło informacji można znaleźć: tutaj.

 

 

 

0 komentarzy

Dodaj nowy komentarz