64 „mikołajkowe” KDO

marcinl, 7 grudzień, 2018 - 10:50
Tomasz Wojczak

Dnia 6 grudnia 2018 r. w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania odbyło się „mikołajkowe”, ostatnie w tym roku posiedzenie Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Pełnomocniku Prezydenta Miasta Poznania ds. Osób z Niepełnosprawnościami.

 

Obrady otworzyła Dorota Potejko, pełnomocnik Prezydenta Miasta Poznania ds. Osób z Niepełnoprawnościami, która w zastępstwie Przewodniczącego KDO Marcina Halickiego prowadziła obrady. Spotkanie rozpoczęło się od odczytania protokołu z 63 obrad Komisji, który został przyjęty jednogłośnie. Następnie zaprezentowano porządek obrad. Przyjęto go jednomyślnie.

 

Pierwszy punkt obrad dotyczył Standardów dostępności Miasta dla osób z Niepełnosprawnościami. Dokument regulujący te kwestie wszedł nie dawno w życie. Przy Wydziale Budownictwa i Architektury UMP powołano stanowisko koordynatora ds. dostępności obiektów dla osób niepełnosprawnych. Jest to bardzo korzystana zmiana,  dająca nadzieje że Poznań stanie jeszcze bardziej dostępny.

 

Najdłuższą część obrad poświęcono funkcjonowaniu Poznańskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, znanego w potocznej świadomości poznaniaków jako Centrum Bukowska. Pani Dorota Potejko odczytała rekomendację Poznańskiej Rady Pożytku Publicznego dotyczącą Centrum Bukowska. Muszę przyznać, że jako dziennikarz pierwszy raz spotkałem się z tak rażąco bezpodstawnym stanowiskiem wyrażonym przez organ związany z miastem. Zawarte w tym dokumencie argumenty były wyssane z placa i wzięte z kapelusza. Poznańska Rada Pożytku Publicznego zarzucała operatorom Centrum jakoby zajmowali zbyt dużą powierzchnię biurową Centrum, wynajmowali zbyt często sale, że do poznaniaków nie dociera informacja o działaniach Centrum. O ile ten ostatni argument jest tylko lekko niesprawiedliwy o tyle dwa pierwsze są totalnie fałszywe. Nikt z Poznańskiej Rady Pożytku Publicznego nie pofatygował się osobiście do Centrum Bukowska i nie sprawdził jakie faktycznie jest obłożenie sal. Ponadto jednym z operatorów Centrum jest Stowarzyszenie Na Tak, którego placówka – pion.pl ma swą siedzibę w Centrum Bukowska. W placówce tej pracują dwie osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności, poruszające się na wózkach elektrycznych. Instytucja ta nie może mieć mniejszego biura ze względów logistycznych. Następnie prowadząca obrady przeczytała dokument sporządzony przez Przewodniczącego KDO Marcina Halickiego rekomendujący poparcie stanowiska Poznańskiej Rady Pożytku Publicznego przez KDO. Na szczęcie członkowie KDO odrzucili propozycję Przewodniczącego. W całej toczącej się burzliwej dyskusji najważniejszy wydał mi się głos Aleksandry Orchowskiej z Fundacji Orchidea, członka Poznańskiej Rady Pożytku Publicznego, która przyznała, że przyjętą przez Radę rekomendację dotyczącą funkcjonowania Centrum Bukowska przygotowywała jedna z komisji Rady bez rozmów z operatorami Centrum, którzy jako posiadający wiedzę na temat funkcjonowania tej instytucji zapewne chętnie by się nią podzielili. W stanowisku zaprezentowanym przez Marcina Halickiego kuriozalnym punktem był zapis o wprowadzeniu dostępnego dla wszystkich Kalendarza Centrum Bukowska. Moim zdaniem kalendarz takiego miejsca nie może być dla wszystkich dostępny, gdyż rodziłoby to konflikt interesów w przypadku, gdyby dwie organizacje chciały zarezerwować tę samą salę w tym samym terminie.

 

Następnym punktem obrad było zaprezentowanie przez przedstawicieli poznańskiego MOPRU sprawy, o której pisaliśmy tutaj.

 

Obrady zakończyły wolne wnioski i głosy, wypełnione przed świątecznymi życzeniami.

 

Obrady 64 KDO uważam za bardzo udane i emocjonujące. Ujawniły one fakt, że Poznańska Rada Pożytku Publicznego nie zawsze stara się być obiektywna w swych rekomendacjach. Mam osobistą nadzieję, że Prezydent Miasta nie posłucha stanowiska Rady w kwestii działania Centrum Bukowska, gdyż powstało ono bez konsultacji z operatorami Centrum.  A czy tak ma w naszym mieście działać demokracja?

0 komentarzy

Dodaj nowy komentarz