I spotkanie Forum na rzecz osób z wieloraką niepełnosprawnością

marcinl, 3 październik, 2018 - 12:40
Agnieszka Górka

24-25 września w Poznaniu odbyło się inauguracyjne spotkanie Forum na rzecz osób z wieloraką niepełnosprawnością.

 

Przedstawiciele organizacji pozarządowych z sześciu województw dyskutowali nad sytuacją Środowiskowych Domów Samopomocy w świetle obowiązujących przepisów i problemami z jakimi borykają się pracownicy i uczestnicy placówek. W spotkaniu udział wzięli również przedstawiciele Evangelisches Johannistift Behindertenhilfe z Berlina, wieloletni partner Stowarzyszenia Na Tak i współtwórca Forum. Projekt, któremu patronuje Wydział Nauk Społecznych UAM i portal pion.pl, finansowany jest z funduszy strukturalnych dla Europy Wschodniej. Jego celem będzie lobbing na rzecz rzeczywistego wcielenia w życie postanowień Konwencji Praw Osób Niepełnosprawnych i uwrażliwienie społeczeństwa i polityków na problemy osób z wieloraką niepełnosprawnością. Członkowie Forum będą również dążyć do stworzenia podstaw prawnych oraz standardów opieki i terapii opartej na specyficznych potrzebach osób wielorako niepełnosprawnych. Ukoronowaniem prac Forum będzie wydanie podręcznika dobrych praktyk, porządkującego i popularyzującego wiedzę o opiece i terapii osób wielorako niepełnosprawnych.

 

Więcej informacji można znaleźć tutaj.

0 komentarzy

Dodaj nowy komentarz