Konferencja PFRON na temat współpracy z organizacjami pozarządowymi

marcinl, 13 maj, 2019 - 09:20
Martyna Sergiel

10 maja br. w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu odbyła się konferencja naukowa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych poświęcona współpracy PFRON z Organizacjami Pozarządowymi. Podczas konferencji poruszone zostały zasadnicze kwestie dotyczące wsparcia finansowego i merytorycznego, jakie kieruje PFRON w stronę poznańskich fundacji realizując wielorakie programy. Na wstępie miało miejsce przywitanie gości oraz odczytanie listu Pani Minister Elżbiety Rafalskiej do zebranych, w którym podkreślona została nieustanna potrzeba dialogu rządu ze środowiskiem osób niepełnosprawnych, tak, aby proponowane formy pomocy zostały bardzo precyzyjnie dostosowane do potrzeb tych ludzi. „Punktem wyjścia jest polityka, która musi być wszechstronna, różnorodna i przede wszystkim - zindywidualizowana. Tylko tak zaprojektowane wsparcie może być skuteczne” - napisała Minister, podkreślając potrzebę profilowania działań, po to by stały się one odpowiedzią na głos środowiska. Pomóc w poznaniu tych specyficznych potrzeb mają właśnie Organizacje non-profit. W drugiej części konferencji przybliżone zostały sylwetki przykładowych fundacji.

 

Jako pierwsza wystąpiła Prezes Fundacji Podaj Dalej z Konina - Pani Zuzanna Janaszek -Maciaszek, która przybliżyła projekty realizowane przez „Podaj Dalej”. Mowa była między innymi o Akademii Życia, gdzie uczy się niepełnosprawnych większej niezależności i samodzielnego życia. Służą temu specjalnie przystosowane mieszkania treningowe w Koninie, gdzie beneficjenci przygotowują się do podjęcia pracy. Interesujące okazało się zapoznanie słuchaczy z programem „Rozwiń skrzydła”, dzięki któremu osoby niechodzące mogą zobaczyć świat z lotu ptaka wzbijając się w niebo na szybowcach i paralotniach.

 

W drugiej kolejności zaprezentowana została aktywność poznańskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „RÓWNY START”. Stowarzyszenie działa już od 2003 roku i realizuje swój główny cel, jakim jest oczywiście nieustanne wspieranie osób z niepełnosprawnością na ich drodze życiowej. Warto zwrócić uwagę, że honorowym członkiem tego Stowarzyszenia jest Pani dr Wanda Błeńska, - która została ogłoszona poznanianką stulecia. Natomiast siostra Cecylia Barbara Belchnerowska została wybrana poznanianką roku. Projekty będące w realizacji „Równego Startu” to na przykład „Rehabilitacja szansą na godne życie”, „Systematycznie usprawniani = bardziej aktywni” czy tzw. SOS - Systematycznie, Odpowiedzialnie, Skutecznie. Te ciekawe programy przekładają się równocześnie na bogate formy wsparcia, takie jak: kinezyterapia, hipoterapia, kynoterapia, stymulacja bazalna czy trening funkcjonalny. Wszystkie te działania wpływają bez wątpienia na zwiększenie komfortu życiowego osób z niepełnosprawnościami.

 

Jako ostatnia wystąpiła przedstawicielka Fundacji na rzecz Osób Niewidomych „Labrador”, która opowiedziała pokrótce o tym, jak ważną rolę pełni taki pies w życiu osoby z niepełnosprawnością wzroku. Fundacja ma na swoim koncie wiele osiągnięć. Warto wspomnieć, że odkąd rozpoczęła ona swoją działalność w 2003 roku, udało się wyszkolić 55 psów przewodników, a także zainicjować akcję „Tu można wejść z psem przewodnikiem”. W fundacji wciąż aktywnie prowadzi się także działania na rzecz zmiany prawa.

 

Fundacja „Labrador” współpracuje z PFRON w ramach wielu projektów. Jest to np. projekt „Labrador dla niewidomego” czy drugi, podobny program - „Labrador dla niewidomego - utrzymanie psa przewodnika”.

 

Na zakończenie konferencji wysłuchano zgłaszanych wniosków i głosów na temat tego, jakie jeszcze zmiany i przedsięwzięcia można by podjąć w celu usprawnienia działalności trzeciego sektora i poprawienia jakości życia osób z niepełnosprawnościami.

 

Reasumując: konferencja należała do ciekawych i ważnych inicjatyw, które należy podejmować w celu wsłuchiwania się w głos środowiska. Kto inny, jak nie sami zainteresowani powinni wiedzieć i działać w kierunku poprawy swojego miejsca pracy, codziennej aktywności czy zwyczajnie podniesienia własnego komfortu i jakości życia choćby w skali lokalnej.

0 komentarzy

Dodaj nowy komentarz