Ocena, ewaluacja i kontrola WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023

marcinl, 14 listopad, 2017 - 10:18
red.

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ogłosił na swej witrynie internetowej zamówienie publiczne, w którym chodzi o pomoc techniczną w realizacji projektu „Ocena, ewaluacja i kontrola WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023”.

 

O zamówienie to starać się mogą tylko zakłady pracy chronionej oraz instytucje, których działalność (lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek) obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych.

 

Więcej informacji można znaleźć tutaj.

 

Ogłoszenie konkursowe tutaj.

0 komentarzy

Dodaj nowy komentarz