Program Pomocy Dzieciom

marcinl, 20 marzec, 2017 - 11:31
red.

Stowarzyszenie Na Rzecz Niepełnosprawnych SPES wspiera rodziny będące w trudnej sytuacji finansowej opiekujące się dziećmi w ciężkim stanie klinicznym. Rodziny przyjęte do Programu Pomocy Dzieciom otrzymają pomoc finansową i merytoryczną w formie dostosowanej do ich potrzeb.

 

Program Pomocy Dzieciom utworzono w 2013 roku. Projekt ten skierowany jest do rodzin, których dzieci wymagają wsparcia funkcji życiowych za pomocą respiratora bądź koncentratora tlenu, karmienia dojelitowego lub pozajelitowego. Ponadto wsparciem objęte mogą być rodziny dzieci wymagających innych całodobowych, specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych. Program ma charakter stypendialny. Znaczy to, że rodziny deklarujące gotowość, by wykorzystać wszystkie własne możliwości pokonania trudności są stypendystami Stowarzyszenia, a nie jego podopiecznymi.

 

Więcej informacji można znaleźć tutaj.

 

Informacje o tym jak złożyć wniosek dostępne są tutaj.

0 komentarzy

Dodaj nowy komentarz