Dofinansowanie na sprzęt rehabilitacyjny i ortopedyczny krok po kroku

marcinl, 14 listopad, 2017 - 10:09
red.

Duża liczba osób z niepełnosprawnościami wie o refundacji na sprzęt ortopedyczny i rehabilitacyjny, ale z niej nie korzysta. W poniższym artykule prezentujemy krok po kroku jak takie dofinansowanie otrzymać.

 

Pierwszym krokiem ku otrzymaniu dofinansowania ze środków NFZ jest wizyta u lekarza pierwszego kontaktu, od może skierować osobę chcącą ubiegać się o nie do odpowiedniego lekarza specjalisty. Następnie specjalista wystawia „zlecenie na zaopatrzenie w wyrób medyczny będący przedmiotem ortopedycznym lub środkiem pomocniczym”, które jest podstawą do otrzymania dofinansowania, jeśli uzna to za stosowne. Od 2014 roku tego typu zlecenia są bezterminowe. Wyjątkiem od tej reguły są jednak zlecenia na środki pomocnicze, gdyż wydawane są one, co miesiąc i ważne są tylko w miesiącu, na który zostały wystawione ( nie dotyczy to jednak miesięcy, które upłynęły, w przypadku zleceń wystawianych na okres dłuższy).  Następnie zlecenie musi zostać zatwierdzone i zarejestrowane przez wojewódzki oddział NFZ. Czynności te muszą być dokonywane każdorazowo z wyjątkiem zleceń na środki, co miesięczne, takie jak pieluchomajtki, cewniki urologiczne, podkłady higieniczne itd., przy których potwierdzenia dokonuje się tylko za pierwszym razem. Zlecenie do NFZ można dostarczyć osobiście, przez poleconą osobę lub za pomocą poczty.

 

Pacjent może pójść dokonać zakupu odpowiedniego sprzętu do każdego sklepu medycznego, każdej apteki lub zakładu optycznego, które mają podpisaną umowę z danym oddziałem NFZ dopiero z potwierdzonym zleceniem. Spis tych miejsc znajduje się w siedzibach NFZ i na ich stronach internetowych. Lista wyrobów wydawanych na zlecenia oraz wysokość dofinansowania z budżetu NFZ na przedmioty ortopedyczne znajduje się ona w rozporządzeniu w sprawie świadczeń gwarantowanych.

 

W sytuacji, gdy cena danego przedmiotu przekroczy limit określony w spisie osoba zainteresowana jego posiadaniem musi uregulować różnicę pomiędzy ceną brutto przedmiotu a kwotą refundacji. W przypadku osób z niepełnosprawnościami mających kłopot z uiszczeniem wkładu własnego istnieje możliwość zwrócenia się do PCPR-u (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie) właściwego dla miejsca zamieszkania lub MOPS-u (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej), które mogą refundować ww. przedmioty z pieniędzy PEFRON-u. O tego typu refundację mogą starać się jednak tylko osoby posiadające dokument potwierdzający ich niepełnosprawność oraz spełnić kryterium finansowe (średni miesięczny dochód nie może być wyższy niż 50% przeciętnego wynagrodzenia, na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym, a w przypadku osób samotnych 65%). Gdy osoba spełni te wszystkie warunki to wówczas może złożyć w PCPR odpowiedni wniosek o przyznanie dofinansowania łącznie z wymienionymi niżej załącznikami:

 

- orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,

- oświadczenie o miesięcznych dochodach,

- kopię wniosku wydanego przez NFZ na przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze lub w przypadku sprzętu rehabilitacyjnego - zaświadczenie od lekarza z zaleceniem zakupu takowego sprzętu,

- fakturę na odebrany przedmiot ortopedyczny lub środek pomocniczy (w przypadku, kiedy zostały one już odebrane, a udział własny zapłacony) lub fakturę proforma (w przypadku, kiedy sprzęt nie został odebrany; faktura taka stanowi wycenę).

 

Warto wiedzieć, że wartość dofinansowania z budżetu PFRON może wynieść do 100% udziału własnego świadczeniobiorcy w pułapie ceny na dany przedmiot lub do nawet do 150% sumy kwoty limitu i wymaganego udziału własnego, jeżeli kwota zakupu przewyższa ustalony limit.

 

Więcej informacji można znaleźć tutaj.

0 komentarzy

Dodaj nowy komentarz