BibliotekON

Inaczej o niepełnosprawności

Powracamy do rozważań związanych z tematyką październikowej konferencji „Władza w rękach specjalisty”
2012-09-04 08:45

Dorośli niepełnosprawni w Polsce

Polskie społeczeństwo uczy się niepełnosprawności - w czasach komunizmu ukrywano ją, uniemożliwiano edukację niepełnosprawnych, utrudniano ich rehabilitację, nie dopuszczano do aktywności społecznej. Zamiatano tę problematykę pod dywan, rodziny zostawały same z – najpierw niepełnosprawnym dzieckiem, potem - niepełnosprawnym dorosłym

Osoba głęboko upośledzona a edukacja

Od czasu, gdy w 1997 roku wprowadzono obowiązek kształcenia dzieci i młodzieży z głęboką niepełnosprawnością intelektualną, specjaliści w dziedzinach psychologii i pedagogiki specjalnej zaczęli zastanawiać się jak opracować program zajęć rewalidacyjno-wychowawczych i jak wprowadzić go w życie, by spełniał swoją funkcję?

Otwartość i zamknięcie a edukacja

Niebezpieczeństwo otwartości wiąże się z tym, że spotka się ono nie za każdym razem z życzliwym odbiorcą, może zostać wykorzystane, reakcje na nie mogą być niewłaściwe, tę otwartość także dość często odczytuje się nietrafnie lub krzywdząco. Należy zatem uczyć (się) świadomego i przemyślanego otwierania się

Dzieci o osobach niepełnosprawnych

Skąd dzieci czerpią wiedzę na temat osób niepełnosprawnych? Oczywiście kształtują ją rodzice szkoła i media. Osoby niepełnosprawne znajdują się w ok. ¼ polskich rodzin

Trudna dorosłość osób z zespołem Downa

Długość życia osób z zespołem Downa z roku na rok wydłuża się. Choć najczęściej zainteresowanie społeczeństwa skierowane jest w kierunku dzieci z ZD, zapominając o tym, że kłopoty, z którymi muszą się zmierzyć dorośli z trisomią są równie dotkliwe

Czas wolny, turystyka i rekreacja

Być niesłyszącym turystą w Polsce. Książka Aliny Zajadacz przybliża środowisko osób niesłyszących, ich problemy w różnych dziedzinach życia, ale przede wszystkim sposoby i możliwości spędzania czasu wolnego

Odpowiedzialni rodzice

Ukazała się książka autorstwa Małgorzaty Kościelskiej pt. „Odpowiedzialni rodzice”

Terapia muzyką w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi

Odbiorcą tej książki może być każdy, kto chciałby poczuć niezwykłość jej autorów, ich upór, wiarę, pasję i oddanie z jednej strony dziecku niepełnosprawnemu, a z drugiej muzyce, dzięki której można przekraczać granice nieukazywanego, zablokowanego, przysłoniętego

Depresja u dzieci i młodzieży

Depresja to jedno z najczęściej występujących schorzeń psychicznych. Jak podaje Światowa Organizacja Zdrowia depresja jest jednym z najpoważniejszych problemów zdrowotnych w Europie. Warto zatem sięgnąć po książkę dr Wioletty Radziłłowicz, by poznać jej przyczyny i wpływ na życie młodych ludzi
Subskrybuje zawartość