Prawo

Akt o Dostępności zatwierdzony przez Parlament Europejski

13 marca 2019 r. Parlament Europejski zatwierdził Europejski Akt o Dostępności
2019-03-18 09:16

Niepełnosprawne dziecko zachowa prawo do alimentów po 25 roku życia

Świadczenia alimentacyjne ustalone w wyroku lub ugodzie nie wygasną automatycznie w stosunku do dziecka, które ukończy 25 lat, jeżeli posiada ono orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
2019-03-08 09:14

Lewica Razem postuluje o bezpłatne leki dla wszystkich pacjentów

Bezpłatne leki na receptę dla wszystkich oraz podwyżki dla personelu medycznego to postulaty przedstawione w poniedziałek przez koalicję Lewica Razem
2019-03-07 09:34

Świadczenie pielęgnacyjne nie jest wypłacane, gdy wygasa orzeczenie - potrzebna zmiana przepisów

Opiekunowie osób z niepełnosprawnościami mają problem w dostępie do świadczenia pielęgnacyjnego, gdy wygasa orzeczenie o niepełnosprawności ich podopiecznego - wskazuje Rzecznik Praw Obywatelskich
2019-02-20 09:31

RPO: potrzebny system wsparcia rodzin z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną

Państwo przestaje wspierać rodziców dziecka z niepełnosprawnością w kryzysie psychicznym, gdy skończy 18 lat” - napisał Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar do Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego
2019-02-19 09:52

RPO przeciwko ubezwłasnowolnieniu

Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich całkowite ubezwłasnowolnienie jest nie zgodne z konstytucją
2019-01-22 09:35

Parkowanie na kopercie - takie samo prawo dla kombatantów i osób niepełnosprawnych?

Członkowie Korpusu Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej będą otrzymywać bezpłatnie i bezterminowo nowe dokumenty - karty kombatanta, które dadzą im te same uprawnienia, które mają posiadacze kart parkingowych
2019-01-16 09:45

Wzrosło wynagrodzenie minimalne

Array
Od 1 stycznia 2019 r. płaca minimalna dla osób pracujących na podstawie umowy o pracę wynosi 2250 zł brutto
2019-01-14 09:17

Podwyżka świadczeń dla osób z niepełnosprawnościami

Od 1 listopada 2019 r. osoby z niepełnosprawnościami i ich opiekunowie otrzymają wyższe świadczenia
2019-01-04 12:14

Bardzo ważny wyrok poznańskiego WSA

Zgodnie z bardzo ważnym orzeczeniem poznańskiego WSA opiekunka osoby z niepełnosprawnością ma prawo do zamiany specjalnego zasiłku opiekuńczego (620 zł) na świadczenie pielęgnacyjne (1477 zł)
2018-12-13 10:45
Subskrybuje zawartość