Kinezjologia Edukacyjna

marcinl, 3 lipiec, 2018 - 21:01
red.

Od 5 do 7 października 2018 r. Centrum Szkoleń Educo zaprasza na kurs „Kinezjologia Edukacyjna”, który odbędzie się w Poznaniu.

 

Zajęcia poświęcone będą Metodzie Dennisona i obejmować będą jej I i II stopień. Udział w nich kosztuje 420 zł. Poprowadzi je licencjonowany instruktor Gimnastyki Mózgu - Grażyna Redlisiak. Adresaci szkolenia to nauczyciele, reedukatorzy, logopedzi, psycholodzy, terapeuci zajęciowi, rodzice dzieci z trudnościami w nauce (dysleksja, dysgrafia, brak koncentracji, nieumiejętność zdawania egzaminów), rodzice dzieci z porażeniem mózgowym, zespołem Downa i autyzmem, osoby pracujące z dziećmi niepełnosprawnymi.

 

Udział w kursie będzie potwierdzony zaświadczeniem z Polskiego Stowarzyszenia Kinezjologów uprawniającym do prowadzenia zajęć tą metodą.

 

Informacje o wydarzeniu i zapisach na nie można znaleźć tutaj.

0 komentarzy

Dodaj nowy komentarz