Przejdź do treści

The drug works in two ways, by relaxing the muscles that keep the blood vessels open, and by blocking the release of the chemical that causes them to contract. And the same mellowly effects can occur in the interior, since many of the materials used in vehicle interiors are manufactured with toxic flame retardants. I started taking 50mg clomid on the second day of the cycle i went in and they put me on 100mg and i went on a cycle of clomid after that i was back on the same dose for the rest of the cycle i never took them all during my third cycle i never took them because when i did they made me have really bad stomach ache and i felt sick all the time i never took the pill or did the treatment as it was prescribed by my gp because i felt it was too dangerous.

For this reason, physicians are very careful about prescribing antibiotics to patients who also are being treated with other drugs. Furthermore, http://redecam.com/29320-nuovo-viagra-in-farmacia-33143/ clinical evidence indicates that ivermectin's mechanism of action is insufficiently specific (i.e., it is active against a wide range of helminth species and their free-living stages). We pride ourselves in giving our customers the best product available to boost your sex drive and make you feel more sexually empowered.

Portal Pion to unikalny w Polsce przykład redakcji tworzonej wyłącznie przez osoby niepełnosprawne
(czterech pracowników ze znacznym stopniem niepełnosprawności, w tym trzech na wózkach) oraz
wolontariuszy.

Portal działa nieprzerwanie od 2004 roku, jest prowadzony przez Stowarzyszenie Na Tak - największą spośród organizacji pozarządowych wspierających osoby z niepełnosprawnością w województwie wielkopolskim. Portal skierowany jest do osób niepełnosprawnych, ich rodzin i przyjaciół, a także organizacji pozarządowych i specjalistów wspierających nas w codziennym funkcjonowaniu.

W 2016 roku otrzymaliśmy statuetkę IDOL 2016 w kategorii Media przyznawaną przez Fundację Szansa Dla Niewidomych. Informujemy o ważnych dla Czytelników sprawach i wydarzeniach, zachęcamy ich do aktywności we wszelkich dziedzinach życia.

Zrealizowaliśmy kilkanaście projektów dotyczących problematyki niepełnosprawności, np. „Rzetelna informacja zamiast dyskryminacji”, „Wielkopolska aktywna i inkluzyjna”, cykl warsztatów dziennikarstwa obywatelskiego dla 50+, aktualnie w realizacji projekt „Tu warto żyć - powiat poznański aktywny i dostępny”.

W ramach tematów specjalnych Pion ukazały się internetowe i drukowane wydawnictwa: „Agresja w placówkach specjalnych”, „Ubezwłasnowolnienie osób z niepełnosprawnością intelektualną”, „Dlaczego tworzą - sztuka art.-brut”, „Mieszkalnictwo chronione dla osób niepełnosprawnych”. „Edukacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej" (cykl internetowy).

Nasz zespół

 - Zdjęcie

REDAKTOR NACZELNA

...

...

 

ADRES E-MAIL

 

NUMER TELEFONU

...

Marcin Łącki - Zdjęcie

REDAKTOR TECHNICZNY

Marcin Łącki

Zajmuje się obsługą techniczną portalu. Jest pracownikiem z najdłuższym stażem w PION – zaczynał w 2007 roku. Uczestniczył w realizacji kampanii społecznej „Tutaj jest OK.”, poświęconej dostępności przestrzeni miejskiej Poznania dla osób niepełnosprawnych (2006). Interesuje się podróżami oraz techniką komputerową.

ADRES E-MAIL

Martyna Sergiel - Zdjęcie

DZIENNIKARZ

Martyna Sergiel

Lubi pisać o wszystkim, choć najtrudniej przychodzi jej pisanie o sobie. Najbardziej wymagająca jest bowiem w stosunku do własnej osoby. W życiu kieruje się sentencją Sokratesa: „Wiem, że nic nie wiem”. Ukończyła Kulturoznawstwo na Uniwersytecie Adama Mickiewicza, a studia te dały jej dużą satysfakcję i zadowolenie. W wolnych chwilach chętnie odwiedza miejsca dalekie, wykreowane na kartach powieści. Wzorem do naśladowania są dla niej Rodzice, którzy otworzyli jej świat i nauczyli kochać. Pasję do książek zaszczepiła w niej mama, wprowadzając ją w przestrzeń dziecięcej wyobraźni. Przeważnie czytała jej pouczające książki zakończone morałem. Z tych głośnych lektur wyniosła wiele dobrego, chociaż wtedy myślała, że są dla niej zbyt mądre. Prywatnie interesuje się poezją Czesława Miłosza. Łatwo można ją odnaleźć zatrzymaną gdzieś pomiędzy jednym wierszem a drugim.

 

ADRES E-MAIL

Tomasz Wojczak

DZIENNIKARZ

Tomasz Wojczak

Patrzy na życie przez pryzmat sentencji Konfucjusza: Szlachetny rzecz każdą z różnych stron ogląda i nie ma uprzedzeń. Medytuję całymi godzinami nad średniowieczną literaturą dworską, a zwłaszcza nad Pieśniami Marii de France. Kontempluję sztukę średniowieczną. Marie de France, to moja ulubiona poetka - bo czyż można wypowiedzieć coś głębszego od zdania jej autorstwa: Cóż ja bez Ciebie a Ty beze mnie? Moje motta życiowe to fragment wiersza Adama Mickiewicza zawierający się w zdaniu: Sam sobie sterem, żeglarzem, okrętem i wiersz Wisławy Szymborskiej Nic dwa razy. Interesuję się: polską sztuką romańską i literaturą średniowieczną. Prywatnie fan Interu Mediolan, grupy Coma oraz wielbiciel różnych rodzajów herbaty i tzw. śmiej-żelków.

ADRES E-MAIL

Reklama w serwisie PION

W ramach współpracy prosiłabym o stałe wsparcie finansowe naszego portalu, które pozwoli nam jeszcze bardziej efektywnie działać na rzecz osób z niepełnosprawnością, dostarczać im informacji potrzebnych na co dzień, inspirować do aktywności, zapewniać ciekawą lekturę.

Potrzebne nam są środki m.in. na realizację akcji informacyjnych, finansowanie kosztów podróży służbowych dziennikarzy i kosztów utrzymania siedziby redakcji. Chcemy się rozwijać, ale niezbędne są nam dodatkowe fundusze.

W przypadku Państwa gotowości do współpracy i wsparcia portalu chętnie odpowiem na wszelkie pytania. Pozostaję z nadzieją na zrozumienie, otwarte serce i podjęcie rozmów w tym temacie.

Redaktor naczelna Wielkopolskiego Portalu Informacyjnego Osób Niepełnosprawnych PION.pl

Numer telefonu
+48 695 400 142

Szczegóły dotyczące reklamy

Dane kontaktowe

Wielkopolski Portal Informacyjny
Osób Niepełnosprawnych pion.pl

www.pion.pl pion@pion.pl

Wydawca: Stowarzyszenie Na Tak
ul. Płowiecka 15
60-277 Poznań
tel. 0-61 868-84-44
www.stowarzyszenienatak.pl

Uwaga! Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych. Zastrzegamy sobie prawo do niepublikowania, skracania, zmiany tytułów i redagowania nadesłanych tekstów. Przesłanie materiałów na adres redakcji jest równoznaczne ze zgodą na ich publikację. Przedruk materiałów jest możliwy tylko za zgodą wydawcy.

Skontaktuj się z nami

Wyślij nam wiadomość e-mail pod adres

pion@pion.pl