Portal Pion to unikalny w Polsce przykład redakcji tworzonej wyłącznie przez osoby niepełnosprawne
(czterech pracowników ze znacznym stopniem niepełnosprawności, w tym trzech na wózkach) oraz
wolontariuszy.

Portal działa nieprzerwanie od 2004 roku, jest prowadzony przez Stowarzyszenie Na Tak - największą spośród organizacji pozarządowych wspierających osoby z niepełnosprawnością w województwie wielkopolskim. Portal skierowany jest do osób niepełnosprawnych, ich rodzin i przyjaciół, a także organizacji pozarządowych i specjalistów wspierających nas w codziennym funkcjonowaniu.

W 2016 roku otrzymaliśmy statuetkę IDOL 2016 w kategorii Media przyznawaną przez Fundację Szansa Dla Niewidomych. Informujemy o ważnych dla Czytelników sprawach i wydarzeniach, zachęcamy ich do aktywności we wszelkich dziedzinach życia.

Zrealizowaliśmy kilkanaście projektów dotyczących problematyki niepełnosprawności, np. „Rzetelna informacja zamiast dyskryminacji”, „Wielkopolska aktywna i inkluzyjna”, cykl warsztatów dziennikarstwa obywatelskiego dla 50+, aktualnie w realizacji projekt „Tu warto żyć - powiat poznański aktywny i dostępny”.

W ramach tematów specjalnych Pion ukazały się internetowe i drukowane wydawnictwa: „Agresja w placówkach specjalnych”, „Ubezwłasnowolnienie osób z niepełnosprawnością intelektualną”, „Dlaczego tworzą - sztuka art.-brut”, „Mieszkalnictwo chronione dla osób niepełnosprawnych”. „Edukacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej" (cykl internetowy).

Nasz zespół

 - Zdjęcie

REDAKTOR NACZELNA

...

...

 

ADRES E-MAIL

 

NUMER TELEFONU

...

Marcin Łącki - Zdjęcie

REDAKTOR TECHNICZNY

Marcin Łącki

Zajmuje się obsługą techniczną portalu. Jest pracownikiem z najdłuższym stażem w PION – zaczynał w 2007 roku. Uczestniczył w realizacji kampanii społecznej „Tutaj jest OK.”, poświęconej dostępności przestrzeni miejskiej Poznania dla osób niepełnosprawnych (2006). Interesuje się podróżami oraz techniką komputerową.

ADRES E-MAIL

Martyna Sergiel - Zdjęcie

DZIENNIKARZ

Martyna Sergiel

Lubi pisać o wszystkim, choć najtrudniej przychodzi jej pisanie o sobie. Najbardziej wymagająca jest bowiem w stosunku do własnej osoby. W życiu kieruje się sentencją Sokratesa: „Wiem, że nic nie wiem”. Ukończyła Kulturoznawstwo na Uniwersytecie Adama Mickiewicza, a studia te dały jej dużą satysfakcję i zadowolenie. W wolnych chwilach chętnie odwiedza miejsca dalekie, wykreowane na kartach powieści. Wzorem do naśladowania są dla niej Rodzice, którzy otworzyli jej świat i nauczyli kochać. Pasję do książek zaszczepiła w niej mama, wprowadzając ją w przestrzeń dziecięcej wyobraźni. Przeważnie czytała jej pouczające książki zakończone morałem. Z tych głośnych lektur wyniosła wiele dobrego, chociaż wtedy myślała, że są dla niej zbyt mądre. Prywatnie interesuje się poezją Czesława Miłosza. Łatwo można ją odnaleźć zatrzymaną gdzieś pomiędzy jednym wierszem a drugim.

 

ADRES E-MAIL

Tomasz Wojczak

DZIENNIKARZ

Tomasz Wojczak

Patrzy na życie przez pryzmat sentencji Konfucjusza: Szlachetny rzecz każdą z różnych stron ogląda i nie ma uprzedzeń. Medytuję całymi godzinami nad średniowieczną literaturą dworską, a zwłaszcza nad Pieśniami Marii de France. Kontempluję sztukę średniowieczną. Marie de France, to moja ulubiona poetka - bo czyż można wypowiedzieć coś głębszego od zdania jej autorstwa: Cóż ja bez Ciebie a Ty beze mnie? Moje motta życiowe to fragment wiersza Adama Mickiewicza zawierający się w zdaniu: Sam sobie sterem, żeglarzem, okrętem i wiersz Wisławy Szymborskiej Nic dwa razy. Interesuję się: polską sztuką romańską i literaturą średniowieczną. Prywatnie fan Interu Mediolan, grupy Coma oraz wielbiciel różnych rodzajów herbaty i tzw. śmiej-żelków.

ADRES E-MAIL

Reklama w serwisie PION

W ramach współpracy prosiłabym o stałe wsparcie finansowe naszego portalu, które pozwoli nam jeszcze bardziej efektywnie działać na rzecz osób z niepełnosprawnością, dostarczać im informacji potrzebnych na co dzień, inspirować do aktywności, zapewniać ciekawą lekturę.

Potrzebne nam są środki m.in. na realizację akcji informacyjnych, finansowanie kosztów podróży służbowych dziennikarzy i kosztów utrzymania siedziby redakcji. Chcemy się rozwijać, ale niezbędne są nam dodatkowe fundusze.

W przypadku Państwa gotowości do współpracy i wsparcia portalu chętnie odpowiem na wszelkie pytania. Pozostaję z nadzieją na zrozumienie, otwarte serce i podjęcie rozmów w tym temacie.

Redaktor naczelna Wielkopolskiego Portalu Informacyjnego Osób Niepełnosprawnych PION.pl

Numer telefonu
+48 695 400 142

Szczegóły dotyczące reklamy

Dane kontaktowe

Wielkopolski Portal Informacyjny
Osób Niepełnosprawnych pion.pl

www.pion.pl pion@pion.pl

Wydawca: Stowarzyszenie Na Tak
ul. Płowiecka 15
60-277 Poznań
tel. 0-61 868-84-44
www.stowarzyszenienatak.pl

Uwaga! Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych. Zastrzegamy sobie prawo do niepublikowania, skracania, zmiany tytułów i redagowania nadesłanych tekstów. Przesłanie materiałów na adres redakcji jest równoznaczne ze zgodą na ich publikację. Przedruk materiałów jest możliwy tylko za zgodą wydawcy.

Skontaktuj się z nami

Wyślij nam wiadomość e-mail pod adres

pion@pion.pl