CUD

/ cut / rzeczownik

niewytłumaczalne zjawisko, o którym sądzi się, że jest wynikiem działalności Boga niezwykły, szczęśliwy zbieg okoliczności osoba lub rzecz doskonała albo bardzo piękna

CUD Stowarzyszenia Na Tak - nadaje nowe trzecie znaczenie. Zakładamy, że i ono trafi do Słownika Języka Polskiego.

ZOBACZ CZYM SIĘ ZAJMUJEMY

Dane Kontaktowe

Adres

Centrum Usług I Doradztwa
Ul. Mielżyńskiego 27/29
61-725 Poznań
Wskazówki dojazdu

Numer telefonu

665 640 140
cud@natak.pl

Centrum Usług i Doradztwa

W Poznaniu żyje ok. 2500 osób z niepełnosprawnością intelektualną. Co piąta korzysta z usług świadczonych przez ośrodki wsparcia rehabilitacji ulokowane na terenie Miasta Poznania – ta grupa oraz ich opiekunowie faktyczni – to adresaci naszego projektu.

Centrum Usług i Doradztwa - jest miejscem, do którego osoby z niepełnosprawnością intelektualną i jej opiekunowie faktyczni powinni kierować się, gdy potrzebują wsparcia. Centrum oferuje pomoc prawną, psychologiczną i czas naszych asystentów. Oni wraz z opiekunami są po to, by osoby stale opiekujące się, miały chwilę dla siebie. Ważnym elementem projektu są także mieszkania wspomagane.

Zapraszamy do CUDu! Spotkajmy się - porozmawiamy i ustalimy zakres pomocy, jaką możemy udzielić. Wszystkie działania w ramach projektu są bezpłatne.

Dzieje się

Jesteśmy częścią Stowarzyszenia Na Tak

Stowarzyszenie Na Tak realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Dorośli – niezależni - w praktyce. Wdrożenie modelu wsparcia dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną w środowisku życia.”

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług świadczonych na rzecz dorosłych osób (18-45) z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin poprzez przetestowanie modelu wsparcia dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Dofinansowanie projektu z UE: 4 364 957,25 PLN