CUD w pandemii

Na zdjęciu tekturowe kartony a w nich maseczki, rękawiczki, przyłbice i butelki z płynem dezynfekcyjnym

Już prawie dwa miesiące temu CUD wznowił działalność po wybuchu pandemii. Od początku czerwca działamy, czyniąc wszelkie starania, by zapewnić bezpieczeństwo naszym podopiecznym, ich rodzinom i nam – ludziom CUDu. Przygotowaliśmy się do tej pandemicznej reaktywacji bardzo starannie. Wszyscy pracownicy Centrum byli stale informowani, co planujemy i kiedy to się odbędzie. Szkoliliśmy się z nowych zasad bezpieczeństwa i wiemy, że takie szkolenia i przypominanie ich co pewien czas, są bardzo ważne. 

W ramach nowych zasada zostaliśmy wyposażenie w maski, przyłbice, rękawiczki, płyn dezynfekujący, ale też w siedzibie CUDu przy ul. Mielżyńskiego 27/29 pojawiła się księga wejść i wyjść, do której powinien wpisać się każdy wchodzący i wychodzący. W razie prawdopodobieństwa pojawienia się wirusa w naszym otoczeniu, dzięki tym zapisom będziemy wiedzieć, kto nas odwiedził i kogo musimy poinformować o niebezpieczeństwie.

Dbamy o szczegóły, bo one mogą okazać się najważniejsze i decydujące.

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030.