Wizerunek osób z niepełnosprawnościami w wielkopolskich mediach

Stowarzyszenie Na Tak, portal PION.pl realizuje nowy projekt pt. Wizerunek osób z niepełnosprawnościami w wielkopolskich mediach. Jego celem jest przeciwdziałanie wykluczeniu osób z niepełnosprawnościami z lokalnej przestrzeni medialnej, poprzez wzmocnienie i samorzecznictwo środowiska w Wielkopolsce. Dzięki niemu rozpoczęliśmy działanie Wielkopolskiej Sieć Mediów Osób z Niepełnosprawnościami, gdzie lokalni twórcy omawiać będą wizerunek grupy oraz wypracowywać rozwiązania na lokalne problemy. Zrealizowane zostaną warsztaty dla młodzieży w regionie oraz publikacja. Dzięki projektowi działać będzie portal dziennikarzy z niepełnosprawnością, pion.pl. Zapraszamy do śledzenia informacji o projekcie, poniżej pojawiać się będą bieżące informacje związane z naszymi działaniami.

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny

Logo Active citizens Fund - Iceland Liechtenstein Norway

Aktualności