Przejdź do treści

Spotkanie kończące realizację projektu Wizerunek Osób z Niepełnosprawnościami w Wielkopolskich Mediach

logo projektu wizerunek osób z niepełnosprawnościami w wielkopolskich mediach

 W dniu 28 lutego 2023 r. w formule on-line odbyło się spotkanie będące zakończeniem przez redakcję portalu pion.pl realizacji projektu Wizerunek Osób z Niepełnosprawnościami w Wielkopolskich Mediach. Było to zarazem ostatnie z serii sieciujących spotkań dla dziennikarzy w ramach tego przedsięwzięcia.

Spotkanie otworzył Tomasz Wojczak, dziennikarz pełniący obowiązki redaktora naczelnego Wielkopolskiego Portalu Informacyjnego Osób Niepełnosprawnych pion.pl. Prelegent powitał gości i przedstawił osoby odpowiedzialne za realizację większości zadań w ramach tego przedsięwzięcia. Prelegent krótko scharakteryzował warsztaty dziennikarskie dla uczniów poznańskiego III Liceum Ogólnokształcącego. Najważniejszym pochodzącym z nich wnioskiem jest stwierdzenie, że licealistów i ogólnie rzecz biorąc osoby młode należy z niepełnosprawnością oswajać – im więcej będą na ten temat wiedzieć tym lepiej odnosić się będą do osób niepełnosprawnych oraz dbać o nie i ich miejsce w społeczeństwie. Wojczak podsumował również spotkania sieciujące dla dziennikarzy. Za najistotniejsze ich elementy uznał dyskusję na temat swoistej  binarności wizerunku osób z niepełnosprawnościami w mediach oraz zdiagnozowaną podczas spotkania z Anną Dydymską zmianę mentalności urzędników i ogółu naszych rodaków związaną z postrzeganiem niepełnosprawności w Polsce. Następnie głos zabrała Martyna Sergiel, która w skrótowy sposób przedstawiała założenia projektu. Prelegentka stwierdziała, że poprzez ten projekt redakcja portalu pion.pl dążyła do znormalizowania wizerunku osób niepełnosprawnych w środkach masowego przekazu. Jak zauważyła z reguły w telewizji, prasie czy radiu osoba z niepełnosprawnością przedstawiana jest na dwóch przeciwstawnych sobie biegunach:

  • Z jednej strony jako bohater – wyidealizowany heros, który radzi sobie pomimo i na przekór wszystkim przeciwnościom tego świata.
  • Z drugiej – niczym wiecznie poszkodowana ofiara, której należy współczuć, bo nie jest ona w stanie wyrwać się z zamknięcia, a lockdown to dla niej codzienność.

Podjęcie się tego zadania wymagało od pracowników redakcji wysiłku przesunięcia punktu ciężkości na środek, pomiędzy tymi skrajnościami i zafałszowanym obrazem. Mamy nadzieję, że nam się to udało. 

Dziękujemy wszystkim osobom, które przyczyniły się do realizacji naszego projektu. Jego pomysłodawcami byli Jakub Kłeczek i  świętej pamięci Ewelina Węglewska. Dziękujemy im, grantodawcy oraz Stowarzyszeniu Na Tak, które jest wydawcą naszego portalu. Jako osoby niepełnosprawne dzięki jego istnieniu mamy nie tylko możliwość pracy. Możemy bowiem realizować nasze pasje i mamy zapewnioną możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej, która jest dla nas po prostu bezcenna. 

Drodzy Czytelnicy, za pomocą linku dostępnego  tutaj możecie pobrać sobie publikację wieńczącą projekt.

 

Dodaj komentarz