Przejdź do treści

Podsumowanie spotkań sieciujących dla dziennikarzy

Logo wizerunek osób z niepełnosprawnościami w wielkopolskich mediach

17 lutego 2023 r. odbyło się spotkanie będące podsumowaniem spotkań sieciujących dla dziennikarzy i projektu Wizerunek Osób z Niepełnosprawnościami w Wielkopolskich Mediach. Było ono równocześnie premierą projektowej publikacji.

Spotkanie otworzył Tomasz Wojczak, który w wyżej wymienionym projekcie pełnił funkcję redaktora naczelnego Wielkopolskiego Portalu Informacyjnego Osób Niepełnosprawnych pion.pl. Prelegent powitał gości i przedstawił osoby odpowiedzialne za realizację większości zadań w ramach tego przedsięwzięcia.

Następnie głos zabrała Martyna Sergiel, która w skrótowy sposób przedstawiała założenia projektu. Prelegentka stwierdziła, że poprzez ten projekt redakcja portalu pion.pl dążyła do znormalizowania wizerunku osób niepełnosprawnych w środkach masowego przekazu. Jak zauważyła z reguły w telewizji, prasie czy radiu osoba z niepełnosprawnością przedstawiana jest na dwóch przeciwstawnych sobie biegunach:

  • Z jednej strony jako bohater – wyidealizowany heros, który radzi sobie pomimo i na przekór wszystkim przeciwnościom tego świata.
  • Z drugiej – niczym wiecznie poszkodowana ofiara, której należy współczuć, bo nie jest ona w stanie wyrwać się z zamknięcia, a lockdown to dla niej codzienność.

Podjęcie się tego zadania wymagało od pracowników redakcji wysiłku przesunięcia punktu ciężkości na środek, pomiędzy tymi skrajnościami i zafałszowanym obrazem.

Tomasz Wojczak w wystąpieniu, które miało miejsce później omówił środki służące realizacji tych celów. Prelegent szeroko omówił zakończone sukcesem warsztaty dziennikarskie dla uczniów poznańskiego III Liceum Ogólnokształcącego. Najważniejszym pochodzącym z nich wnioskiem jest stwierdzenie, że licealiści i ogólnie rzecz biorąc osoby młode należy z niepełnosprawnością oswajać – im więcej będą na ten temat wiedzieć tym lepiej odnosić się będą do osób niepełnosprawnych oraz dbać o nie i ich miejsce w społeczeństwie. Dzięki tym warsztatom udało się nam poruszyć licealistów – w ich trakcie i po ich zakończeniu rozmawiali o osobach o ograniczonej sprawności z nauczycielami i wychowawcami na lekcjach w szkole, w domach z rodzicami i zapewne także między sobą w trakcie pobytu w szkole i rozmów podczas prywatnych spotkań.

Wojczak podsumował również spotkania sieciujące dla dziennikarzy. Za najistotniejsze ich elementy uznał dyskusję na temat swoistej  binarności wizerunku osób z niepełnosprawnościami w mediach oraz zdiagnozowaną podczas spotkania z Anną Dydymską zmianę mentalności urzędników i ogółu naszych rodaków związaną z postrzeganiem niepełnosprawności w Polsce. Są one związane z wprowadzeniem wiążących rząd polski umów i konwencji  międzynarodowych. prawa unijnego oraz rządowego programu Dostępność Plus. W całej Polsce dba się między innymi o dostępność budynków użyteczności publicznej, uczelni wyższych i budynków mieszkalnych, środków masowego transportu. Owszem – zmiany nie wszędzie są wprowadzane ale nie da się ukryć, że coś zaczęło się w tej dziedzinie zmieniać. Te zmiany świadczą o tym, że wizerunek osób z niepełnosprawnością stał się inny – stały się one pełnoprawnymi obywatelami, którzy mają prawo żyć i załatwiać swoje sprawy, tak samo jak osoby o pełnej sprawności.

Jako Redakcja wielkie nadzieje wiążemy w tej kwestii z obejmującym coraz więcej obszarów naszej codzienności projektowaniem uniwersalnym. Dzięki niemu w przyszłości osobom z niepełnosprawnościami będzie żyło się łatwiej.

Dodaj komentarz