Przejdź do treści

Podsumowanie warsztatów dziennikarskich w poznańskim III Liceum Ogólnokształcącym

Logo wizerunek osób z niepełnosprawnościami w wielkopolskich mediach

Kilka dni temu dziennikarze Naszej Redakcji zakończyli prowadzenie warsztatów dla uczniów poznańskiego III Liceum Ogólnokształcącego.

It allows you to treat the symptoms of sexual dysfunction without taking too much of a chance with your health. Propecia finasteride1mg is a cheap treatment azithromycin 500 kaufen for baldness. The first few months after taking priligy i felt a bit of a head cold.

He's the only person in the world that i want in my life but he does not understand my need to be wanted, It is used https://holzbeidiefische.de/41322-cipro-kaufen-37307/ for the treatment of a sore throat, and to prevent and relieve sore throat. The weight loss and other health benefits are not related to the calories that the person is able to consume, but to the amount of calories that are consumed while on the ketogenic diet.

Łącznie przeprowadziliśmy 9 warsztatów dziennikarskich dla uczniów klas pierwszych i drugich. W zajęciach uczestniczyło około 90 licealistów. Warsztaty przebiegały zgodnie z zaplanowanym przez nas scenariuszem. Młodzi ludzie mogli nie tylko poznać definicje niepełnosprawności, założenia disability studies i sylwetki osób z niepełnosprawnościami, które realizują się w życiu mimo ograniczeń sprawności. Licealiści dzięki warsztatom mogli doświadczyć niepełnosprawności na sobie, poznali zasady tworzenia krótkich form dziennikarskich i napisali teksty o swoim postrzeganiu niepełnosprawności i związanych z nią doświadczeniach.

Bardzo dziękujemy Dyrekcji III Liceum, szkolnej Pani pedagog, wychowawcom klas i wszystkim pracownikom szkoły za możliwość przeprowadzenia zajęć, ciepłe przyjęcie i wszelką okazaną pomoc.

Dodaj komentarz