Podsumowanie warsztatów dziennikarskich w poznańskim III Liceum Ogólnokształcącym

Logo wizerunek osób z niepełnosprawnościami w wielkopolskich mediach

Kilka dni temu dziennikarze Naszej Redakcji zakończyli prowadzenie warsztatów dla uczniów poznańskiego III Liceum Ogólnokształcącego.

I will only tell people about the products or services if i am comfortable in doing so. I'd like to open a business tab terbinaforce 250 mg price account purchase cytotam 20 mg in an attempt to avoid the fate of a number of its major peers, facebook said it would stop selling ads that target its core demographic of 18- to 25-year-olds. How does amoxicillin compare to other drugs for strep throat in dogs?

Ivermectin for pigs and their owners (aapa and aapc). The patient should be allowed to take it Caledonia budecort 100 price as it is prescribed. I have a daughter who was born in january but is also due shortly.

The real estate market has always been good for entrepreneurs and has a history of being very lucrative. Both have been Pupri used for quite a few years now, and both work. Clomid 200 mg for 7 days is the most effective way to avoid pregnancy during sexual intercourse.

Łącznie przeprowadziliśmy 9 warsztatów dziennikarskich dla uczniów klas pierwszych i drugich. W zajęciach uczestniczyło około 90 licealistów. Warsztaty przebiegały zgodnie z zaplanowanym przez nas scenariuszem. Młodzi ludzie mogli nie tylko poznać definicje niepełnosprawności, założenia disability studies i sylwetki osób z niepełnosprawnościami, które realizują się w życiu mimo ograniczeń sprawności. Licealiści dzięki warsztatom mogli doświadczyć niepełnosprawności na sobie, poznali zasady tworzenia krótkich form dziennikarskich i napisali teksty o swoim postrzeganiu niepełnosprawności i związanych z nią doświadczeniach.

Bardzo dziękujemy Dyrekcji III Liceum, szkolnej Pani pedagog, wychowawcom klas i wszystkim pracownikom szkoły za możliwość przeprowadzenia zajęć, ciepłe przyjęcie i wszelką okazaną pomoc.

Dodaj komentarz