Przejdź do treści

Pierwsze spotkanie sieciujące dla dziennikarzy i blogerów za nami

Logo wizerunek osób z niepełnosprawnościami w wielkopolskich mediach

Wczoraj, to jest w poniedziałek 28 marca 2022 r. w siedzibie Stowarzyszenia Na Tak odbyło się pierwsze spotkanie sieciujące dla dziennikarzy i twórców medialnych w ramach projektu „Wizerunek osób niepełnosprawnościami w wielkopolskich mediach”.

Pierwsze warsztaty w ramach cyklu miały charakter organizacyjny. Poświęcone były analizie ankiety i opracowaniu tematów na następne zajęcia, które odbędą się w kwietniu.

Ankieta składała się z trzech pytań:

– Czego oczekujesz na spotkaniach?

Dziennikarze zainteresowani uczestniczeniem w warsztatach oczekują od spotkań wiadomości użytecznych do codziennej pracy. Chcą by zajęcia odbywały się w przyjaznej atmosferze i by toczyła się na nich dyskusja na temat rozmaitych aktywności podejmowanych przez osoby z niepełnosprawnościami. W ankietach padały też takie odpowiedzi jak: wymiana doświadczeń i pomysłów, networking i współpraca. Część dziennikarzy i blogerów chciałaby poznać na naszych spotkaniach dobre praktyki w przedstawianiu osób niepełnosprawnych w mediach.

– Wymień tematy, które powinniśmy wspólnie omówić jako osoby tworzące treści dotyczące niepełnosprawności?

Zdecydowanie najpopularniejszą odpowiedzią był Savoir Vivre w stosunku do osób z niepełnosprawnościami. Wśród odpowiedzi pojawiały się również: dobre i złe praktyki w przedstawianiu osób niepełnosprawnych w mediach, walka ze stereotypami na temat osób niepełnosprawnych, życie rodzinne osób z niepełnosprawnościami, formy pomocy instytucjonalnej osobom niepełnosprawnym, infrastruktura( dlaczego miejsca publiczne są nieprzystosowane dla takich osób i jak można wpłynąć na zmianę tego stanu rzeczy), dokonania osób niepełnosprawnych, służba zdrowia wobec osób niepełnosprawnych, edukacja dzieci niepełnosprawnych, aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu zawodowym. Do najciekawszych odpowiedzi należały natomiast stereotypy utrwalane w mediach, język używany w odniesieniu do niepełnosprawności, płciowość w niepełnosprawności. Dziennikarze i twórcy medialni, którzy wypełnili ankietę podkreślali również, że osoby z niepełnosprawnościami mają problemy takie same, jak każdy inny człowiek.

– Jak Twoim zdaniem można wpłynąć na wizerunek osób z niepełnosprawnościami w mediach lokalnych Wielkopolski?

To pytanie było chyba najtrudniejsze. Część dziennikarzy i blogerów udzieliła odpowiedzi, że tego chciałaby dowiedzieć się na naszych warsztatach. Padały też takie odpowiedzi jak realizując dobre praktyki w prezentowaniu wizerunku osób niepełnosprawnych w mediach, otwarcie dyskutując na tematy związane z niepełnosprawnością, prowadząc audycje radiowe, pisząc artykuły, realizując kampanie uświadamiające, organizując spotkania z osobami niepełnosprawnymi, które osiągnęły sukces. Wśród najciekawszych odpowiedzi należy wyróżnić treści związane z obalaniem stereotypów i przedstawieniem osób z niepełnosprawnościami żyjących na co dzień jak inni ludzie.

Następne spotkanie w ramach projektu odbędzie się w kwietniu. Będzie ono zatytułowane „Savior Vivre w stosunku do osób z niepełnosprawnościami w kontekście wykonywania zawodów związanych z pracą w mediach”.
Dział: Wizerunek OZN Autor: Tomasz Wojczak Zdjęcie do nagłówka: Logo, wizerunek osób z niepełnosprawnościami w wielkopolskich mediach Tytuł: Pierwsze spotkanie sieciujące dla dziennikarzy i blogerów za nami Nagłówek: Wczoraj, to jest w poniedziałek 29 marca 2022 r. w siedzibie Stowarzyszenia Na Tak odbyło się pierwsze spotkanie sieciujące dla dziennikarzy i twórców medialnych w ramach projektu „Wizerunek osób niepełnosprawnościami w wielkopolskich mediach” Treść: Wczoraj, to jest w poniedziałek 29 marca 2022 r. w siedzibie Stowarzyszenia Na Tak odbyło się pierwsze spotkanie sieciujące dla dziennikarzy i twórców medialnych w ramach projektu „Wizerunek osób niepełnosprawnościami w wielkopolskich mediach”. Pierwsze warsztaty w ramach cyklu miały charakter organizacyjny. Poświęcone były analizie ankiety i opracowaniu tematów na następne zajęcia, które odbędą się w kwietniu. Ankieta składała się z trzech pytań: - Czego oczekujesz na spotkaniach? Dziennikarze zainteresowani uczestniczeniem w warsztatach oczekują od spotkań wiadomości użytecznych do codziennej pracy. Chcą by zajęcia odbywały się w przyjaznej atmosferze i by toczyła się na nich dyskusja na temat rozmaitych aktywności podejmowanych przez osoby z niepełnosprawnościami. W ankietach padały też takie odpowiedzi jak: wymiana doświadczeń i pomysłów, networking i współpraca. Część dziennikarzy i blogerów chciałaby poznać na naszych spotkaniach dobre praktyki w przedstawianiu osób niepełnosprawnych w mediach. - Wymień tematy, które powinniśmy wspólnie omówić jako osoby tworzące treści dotyczące niepełnosprawności? Zdecydowanie najpopularniejszą odpowiedzią był Savoir Vivre w stosunku do osób z niepełnosprawnościami. Wśród odpowiedzi pojawiały się również: dobre i złe praktyki w przedstawianiu osób niepełnosprawnych w mediach, walka ze stereotypami na temat osób niepełnosprawnych, życie rodzinne osób z niepełnosprawnościami, formy pomocy instytucjonalnej osobom niepełnosprawnym, infrastruktura( dlaczego miejsca publiczne są nieprzystosowane dla takich osób i jak można wpłynąć na zmianę tego stanu rzeczy), dokonania osób niepełnosprawnych, służba zdrowia wobec osób niepełnosprawnych, edukacja dzieci niepełnosprawnych, aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu zawodowym. Do najciekawszych odpowiedzi należały natomiast stereotypy utrwalane w mediach, język używany w odniesieniu do niepełnosprawności, płciowość w niepełnosprawności. Dziennikarze i twórcy medialni, którzy wypełnili ankietę podkreślali również, że osoby z niepełnosprawnościami mają problemy takie same, jak każdy inny człowiek. - Jak Twoim zdaniem można wpłynąć na wizerunek osób z niepełnosprawnościami w mediach lokalnych Wielkopolski? To pytanie było chyba najtrudniejsze. Część dziennikarzy i blogerów udzieliła odpowiedzi, że tego chciałaby dowiedzieć się na naszych warsztatach. Padały też takie odpowiedzi jak realizując dobre praktyki w prezentowaniu wizerunku osób niepełnosprawnych w mediach, otwarcie dyskutując na tematy związane z niepełnosprawnością, prowadząc audycje radiowe, pisząc artykuły, realizując kampanie uświadamiające, organizując spotkania z osobami niepełnosprawnymi, które osiągnęły sukces. Wśród najciekawszych odpowiedzi należy wyróżnić treści związane z obalaniem stereotypów i przedstawieniem osób z niepełnosprawnościami żyjących na co dzień jak inni ludzie. Następne spotkanie w ramach projektu odbędzie się w kwietniu. Będzie ono zatytułowane „Savior Vivre w stosunku do osób z niepełnosprawnościami w kontekście wykonywania zawodów związanych z pracą w mediach”. Część osób, które uczestniczyły w warsztatach

Dodaj komentarz