Przejdź do treści

Dlaczego warto pisać o niepełnosprawności?

Logo wizerunek osób z niepełnosprawnościami w wielkopolskich mediach

We wtorek, 25 października 2022 r. w siedzibie Stowarzyszenia Na Tak przy ulicy Dobrogojskiego w Poznaniu odbyło się spotkanie sieciujące dla dziennikarzy w ramach projektu „Wizerunek osób z niepełnosprawnościami w wielkopolskich mediach”.

Wydarzenie to miało na celu stworzenie platformy do debaty na temat zarówno wizerunku osób z niepełnosprawnościami w wielkopolskich mediach, jak i zapoznanie dziennikarzy z zasadami savoir-vivre’u wobec osób o ograniczonej sprawności w kontekście wykonywania pracy w sektorze mediów. Spotkanie otworzyła Ewa Bielawa, zastępca Dyrektora Stowarzyszenia Na Tak. Prelegentka powitała gości i opowiedziała o działaniach Stowarzyszenia Na Tak na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Organizacja ta, jedna z największych w Poznaniu wspiera osoby o ograniczonej sprawności na wszystkich etapach ich życia. Kieruje się w tym kardynalną zasadą poszanowania autonomii swoich podopiecznych. Następnie głos zabrała Martyna Sergiel, dziennikarka portalu pion.pl. Jej przemówienie stanowiło zaproszenie przybyłych gości do dyskusji na temat dlaczego warto pisać o osobach z niepełnosprawnościami i przeprowadzać z nimi wywiady? Okazało się, że warto to robić, ze względu na to, by pokazać ogółowi społeczeństwa, że osoby niepełnosprawne mają takie same potrzeby, marzenia i pragnienia jak ludzie w pełni sprawni. Niepełnosprawność często tkwi wyłącznie w głowach osób o ograniczonej sprawności, a ludzie nią dotknięci często dokonują rzeczy, które ciężko jest osiągnąć osobom w pełni sprawnym. Dziennikarze przybyli na spotkanie mogli się o tym przekonać naocznie słuchając o osiągnięciach Anny Ślebiody i Sylwii Błach. Po czym głos zabrał Tomasz Wojczak, redaktor naczelny portalu pion.pl. Jego wystąpienie nakierowane było na porady praktyczne związane z prowadzeniem wywiadów z osobami z różnego typu niepełnosprawnościami. Prelegent przedstawiał swe wspomnienia związane z prowadzeniem rozmów z osobami z niepełnosprawnością intelektualną i wózkowiczami. Podał też garść informacji przydatnych do tego jak przeprowadzić wywiad z osobami niewidomymi i Głuchymi. Redaktor naczelny portalu pion.pl radził dziennikarzom by w wypadku rozmów z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie wpierw poznali kontekst ich życia – to gdzie spędzają czas, jakie mają pasje, czym się zajmują na co dzień. Gdy pozna się te fakty zdecydowanie łatwiej jest przeprowadzić rozmowę na przykład z osobą dotkniętą trisomią 21 chromosomu. Prelegent odnośnie  wywiadów z osobami dotkniętymi niepełnosprawnościami ruchowymi wskazał by za wszelką cenę strać się by uszanować ich autonomię i sprawczość – strać się nie pomagać na siłę. W kwestii przeprowadzania wywiadów z osobami  Głuchymi ważne jest, nie tylko to by skorzystać z usług tłumacza języka migowego – rozmawiając należy patrzeć rozmówcy prosto w oczy i starać się mówić powoli. Trzeba też pamiętać, że składnia języka migowego jest o wiele prostsza od struktur gramatycznych języka polskiego. Należy zatem unikać zdań złożonych i wielokrotnie złożonych. Natomiast by przeprowadzić wywiad z osobą niewidomą trzeba pamiętać zwłaszcza o tym, by pomóc jej w poruszaniu się w otaczającej ją przestrzeni. Należy chwycić tę osobę pod ramię, starać się iść odrobinę szybciej niż ona i informować ją o każdej napotykanej na drodze przeszkodzie.

Spotkanie odbyło się przyjaznej, pełnej otwartości atmosferze. Redakcja pion.pl w przyszłym miesiącu zaprasza na kolejne wydarzenie z cyklu sieciujących spotkań dla dziennikarzy.

Dodaj komentarz