CUD w rozruchu po przerwie!

Przy dużym białym stole siedzi kilka osób i rozmawia.

CUD w rozruchu! Nasz koordynator Grzegorz Prymus spotkał się z dwiema grupami pracowników – etatowymi i zleceniowymi.

Ustalaliśmy szczegóły – jak nasza praca ma wyglądać w obecnych warunkach. Oto tylko kilka wybranych zmian:

– przed przystąpieniem do pracy będziemy badać temperaturę
– opiekunowie naszych beneficjantów wypełnią przed pierwszą wizytą ankietę dotycząca stanu zdrowia całej rodziny
– w przypadku wystąpienia objawów chorobowych – będziemy musieli podjąć odpowiednie działania

BEZPIECZEŃSTWO przede wszystkim!

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030.