CUD o 90 dni dłuższy!

specustawa dotyczy wydłużenia projektów o 90 dni

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Departament Wdrażania EFS przesłał nam decyzję dotyczącą przyszłości projektu. Odpowiada ona na pytanie – czy przez pandemię CUD będzie realizowany w mniejszym zakresie? Otóż nie. Na mocy specustawy, także nasz projekt będzie wydłużony o 90 dni, czyli co tracimy teraz – odzyskamy w 2021 roku.