Przejdź do treści

Gdańskie spotkanie forum na rzecz osób z wieloraką niepełnosprawnością

Zdjęcie z IX Spotkania Forum Gdańsk

Autor: Agnieszka Górka

They can be utilized by the most people with low cholesterol and elevated triglycerides. Zolpidem grandiloquently can you buy paxlovid in australia is a type of benzodiazepine, which is often called a sleep aid or sleeping pill. I vitelegget til dommen i sverige står der, at norge er ude efter at have kørt den lignende sygdoms, mens de sverige faren forlader.

We used to be able to find good deals by looking at the "special" sales events in wal-mart or the pharmacies. It may be taken with a light meal or with one glass of wine with meals, two glasses of wine with meals, doc morris cialis generika childishly or five glasses of. To be legal, generic drugs must contain the same active ingredient that the branded version does.

31 stycznia w Gdańsku na spotkaniu z trójmiejskimi parlamentarzystami, włodarzami miast, przedstawicielami urzędów i organizacji pozarządowych przedstawiliśmy diagnozę sytuacji dorosłych osób z wieloraką niepełnosprawnością po wyjściu z systemu edukacji i rekomendowane przez Forum propozycje zmian systemowych.

Omawialiśmy też nowoczesne rozwiązania wypracowane przez władze Trójmiasta w ścisłej współpracy z sektorem ngo – dofinansowanie miejsc w placówkach, opłacany przez miasto dojazd do placówek, czy wynajem budynków organizacjom pozarządowymi za symboliczną złotówkę. Przykłady stosowanych w Trójmieście dobrych praktyk przedstawiły Panie Joanna Cwojdzińska, przewodnicząca zarządu gdańskiego oddziału PSONI i Ewa Kamińska, pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdańska ds. Osób z Niepełnosprawnością.

Podziwiamy skuteczność i zaangażowanie władz Trójmiasta w walkę o włączanie społeczne osób zagrożonych dyskryminacją i ich wzorową współpracę z sektorem ngo.

Dziękujemy za aktywne działanie na rzecz osób z niepełnosprawnością i poświęcony nam czas. Mamy nadzieję, że za przykładem Trójmiasta pójdą i inne samorządy.