Przejdź do treści

Ocena współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z NGO

Logo Samorządu Województwa Wielkopolskiego

Do 31 stycznia 2020 r. wielkopolskie organizacje pożytku publicznego mogą wziąć udział w „Ocenie jakości współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”.

Proces oceny jakości współpracy ma miejsce po raz piąty w historii naszego regionu. Zostanie przeprowadzony metodą Lokalnego Indeksu Jakości Współpracy.

Zainteresowani wzięciem udziału w przedsięwzięciu przedstawiciele organizacji pozarządowych proszeni są o wypełnienie ankiety oceniającej współpracę organizacji z Samorządem Województwa Wielkopolskiego w roku 2019.

Organizacje pożytku publicznego proszone są do dnia 31 stycznia 2020 r., o przesłanie wypełnionej ankiety na adres: pozytek@umww.pl.

Więcej informacji i ankietę można znaleźć tutaj.