Przejdź do treści

Porozumienie Autyzm-Polska ma osobowość prawną

Zdjęcie chłopiec ze spektrum autyzmu zasłania dłońmi uszy

Wraz z rejestracją w sądzie związku stowarzyszeń Porozumienie Autyzm-Polska rozpoczął się nowy etap dla organizacji trzeciego sektora działających na rzecz osób z autyzmem i ich rodzin.

Związek stowarzyszeń Porozumienie Autyzm-Polska stanowi kontynuację wcześniejszego Porozumienia Autyzm – Polska, działającego od 1998 roku. Twórcy związku stowarzyszeń Porozumienie Autyzm- Polska nadając mu osobowość prawną chcą by uzykał on rzeczywistą moc sprawczą. Stawiają sobie ambitne cele. Najważniejszym z nich jest zapewnienie, we współpracy z administracją rządową i samorządową, wszechstronnej, specjalistycznej i adekwatnej do potrzeb pomocy wszystkim dotkniętym autyzmem osobom. Związek ten będzie walczył o to by osoby ze spektrum autyzmu mogły korzystać z przysługujących im praw w takim samym stopniu, jak osoby pełnosprawne.

Związek stowarzyszeń Porozumienie Autyzm-Polska będzie realizować te cele reprezentując środowisko osób ze spektrum autyzmu i ich rodzin przy występowaniu do urzędów centralnych, instytucji samorządowych oraz PFRON-u, rozwijając rzecznictwo, opiniując akty prawne, czy organizując konferencje.

Do Zarządu związku stowarzyszeń Porozumienie Autyzm-Polska weszli reprezentanci znaczących organizacji pozarządowych:

– Michał Wroniszewski – przewodniczący, Fundacja Synapsis

– Jacek Babis – wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Solis Radius

– Małgorzata Rybicka – wiceprzewodnicząca, Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym

– Agnieszka Haremska – sekretarz, Stowarzyszenie ProFUTURO

– Edward Bolak – członek Zarządu, Fundacja Wspólnota Nadziei

– Bogumiła Dudkowska-Bronecka – członek Zarządu, Krajowe Towarzystwo Autyzmu – odział w Łodzi
– Sebastian Cycuła – członek Zarządu Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym Dalej Razem

Obecnie z Zarządem stale współpracują:

– Maria Jankowska – Rzecznik Praw Osób z Autyzmem przy Porozumieniu Autyzm – Polska

– Maria Wroniszewska – członek zarządu Autism-Europe

Akces do związku stowarzyszeń Porozumienie Autyzm – Polska organizacje pozarządowe mogą składać na adres mailowy: biuro@pro-futuro.org.