Dofinasowanie dla osób niesłyszących

zdjecie do podglądu
Logo Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

W ramach programu Aktywny Samorząd finansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych osoby z niepełnosprawnością narządu słuchu mogą skorzystać z dofinansowania do zakupu i montażu oprzyrządowania, które ułatwi im użytkowanie posiadanego samochodu.

Fundusz może dofinansować zakup praktycznie każdego sprzętu i każdego urządzenia, które ułatwią osobom z dysfunkacją narządu słuchu kierowanie samochodem lub przewóz osoby niepełnosprawnej. Osoba wnisokująca musi jednak we wnisoku napisać co chce zakupić i dlaczego. Opis ten powienien zawierać sugestywne uzasadnienie, że właśnie to urządzenie pomoże rozwiązać problem z mobilnością. Dofinansowaniem mogą zostać objęte również koszty zakupu i usługi montażu oprzyrządowania do samochodu, dostosowanego do indywidualnych potrzeb związanych z rodzajem niepełnosprawności wnioskodawcy.

Może to być wyposażenie lub technologia, a także sprzęt lub urządzenie, montowane fabrycznie lub dodatkowo w samochodzie. W grę wchodzą również mobilne sprzęty i urządzenia (a także technologie i oprogramowanie), które pozwolą osobie niesłyszącej na użytkowanie samochodu, a w tych ramach ujęto też urządzenia wspomagające poprawną komunikację z osobą z dysfunkcją słuchu (komunikator, tablet ze specjalnym oprogramowaniem) z wyłączeniem aparatów słuchowych.

O dofinansowania mogą ubiegać się osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopieniem niepełnosprawności, mające dysfunkcję narządu słuchu.

Więcej informacji i link do systemu, w którym można złożyć wniosek można znaleźć tutaj.

Komentarze