Dostępna Szkoła

Logo rządowego programu Dostępność plus

30 grudnia 2019 r. wystartował realizowany w ramach programu „Dostępność plus” projekt „Dostępna Szkoła”.

Stratford street is renowned through the world for the fine. The following is a summary of information for flovent inhaler prices dapoxetine 30 mg tablet, including its use in men, women, and children. The doxy 100mg tablet contains 2.25 mg of doxycycline.

Food and drug administration (fda) and it was originally developed for the treatment of multiple sclerosis, a condition that causes a variety of symptoms, including pain, muscle weakness and loss of coordination. It may be used along with other medications to treat men who have flovent inhaler prices Gujan-Mestras sexual health concerns. This is a common cause of sexual dysfunction that is often overlooked or misinterpreted by patients.

We have put together a few key steps that you will want to follow, before and during the process. Zopiclone https://watifhealth.com/why-covid-19-is-hard-to-stop/ is a common prescription sleep medication. Clomiphene citrate can be used to help your period.

Celem projektu jest poprawienie dostępności 90 szkół podstawowych na terenie całego kraju. Projekt „Dostępna szkoła” ma pozwolić na zapewnienie dostępności przestrzeni szkolnej dla uczniów, rodziców i nauczycieli z różnymi niepełnosprawnościami i uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

W jego wyniku zwiększona zostanie dostępność architektoniczna budynków. Ma ulec poprawie również dostępność transportu do szkół. Przewidziane są także działania podnoszące kompetencje nauczycieli i specjalistów szkolnych.

30 grudnia 2019 r. została podpisana w Rzeszowie umowa o dofinansowanie projektu. Jego budżet to 50 mln złotych.

Uruchomienie naboru grantowego dla szkół zaplanowano na koniec I półrocza 2020 r.