Przejdź do treści

Dziś Środa Popielcowa – początek Wielkiego Postu

Dziś, to jest 22 lutego 2023 r. w liturgii Kościoła katolickiego obchodzona jest Środa Popielcowa.

Dzień ten, potocznie zwany Popielcem rozpoczyna Wielki Post – okres oczekiwania na święta Wielkanocne. Wierni tego dnia są zobowiązani do przestrzegania ścisłego postu. Osoby od 14 do 65 roku życia obowiązuje zakaz spożywania pokarmów mięsnych. Wszyscy katolicy powinni jeść dwa posiłki lekkie i jeden do syta. Podczas mszy świętych w kościołach kultywowany jest zwyczaj posypywania głów wiernych popiołem. Obrzęd ten został wprowadzony do liturgii kościoła około VIII wieku. Początkowo poddawali się mu wyłącznie ludzie publicznie odprawiający pokutę. W XI zwyczaj ten został powszechnie przyjęty i objął wszystkie osoby wierzące.

Popiół używany do wykonania obrzędu posypania głów pochodzi ze spalonych palm wielkanocnych, które zostały poświęcone w kościołach w minionym roku. Wraz ze słowami księdza „z prochu powstałeś i w proch się obrócisz” ma on za zadanie przypominać o przemijalności ludzkiego życia i o tym, że wszyscy jesteśmy śmiertelnikami.

Ze Środą Popielcową wiążą się także inne zwyczaje. Dawniej, zwłaszcza na wsiach i w mniejszych miejscowościach, popularnością cieszyła się zabawa o nazwie kłoda popielcowa. Polegała ona na przywiązywaniu kawalerów oraz nieżonatych kobiet do kłody. Z nią na plecach osoby te udawały się do karczmy, w której wykupywały się od niesionego ciężaru kupując wódkę dla pozostałych mieszkańców wsi. W Popielec popularne były także tańce kobiet, zgromadzonych w karczmach na tzw. popłuczynach.

Dodaj komentarz