Przejdź do treści

Afazja – pytania i odpowiedzi

Logo Fundacji ORCHidea

W piątek, 3 marca 2023 r. w godzinach od 10:00 do 15:00 Fundacja ORCHidea zaprasza na kameralny warsztat zatytułowany “Afazja – pytania i odpowiedzi”.

Zajęcia poprowadzi neurologopeda, Aleksandra Orchowska. Szkolenie będzie  dotyczyło diagnozy i terapii afazji.

Przedrukowujemy program warsztatu:

  1. Afazja – terminologia.
  2. Studia przypadków-diagnoza i terapia.
  3. Materiały terapeutyczne.
  4. Co wiedzieć muszę? O co chcę zapytać 🙂

Spotkanie odbędzie się w liczącej maksymalnie osiem osób grupie. Sprzyja to warsztatowej formie.

Koszt uczestnictwa: 300 zł (organizator wystawia faktury).

Dochód w całości zostanie przeznaczony na działalność statutową Fundacji ORCHidea.

Uczestnicy mają zapewniony poczęstunek. Otrzymają również zaświadczenie.

Zapisy:

Dodaj komentarz