Przejdź do treści

Bezpieczeństwo senioralne w Wielkopolsce – wyzwania

Logo Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza - u góry niebieski orzeł na dole niebieskie litery UAM

W dniach od 5 do 6 czerwca 2023 roku w budynku Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu przy ulicy Uniwersytetu Poznańskiego 5 odbędzie się V Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Polityka społeczna i ekonomiczna w XXI wieku. Bezpieczeństwo w trójwymiarze”. W ramach wydarzenia w dniu 6 czerwca 2023 roku, w godzinach od 10:00 do 14:30 osoby starsze mogą wziąć udział w panelu dedykowanemu bezpieczeństwu seniorów w Wielkopolsce.

Panel jest współorganizowany przez Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu i Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM. W pierwszej części spotkania omówione zostaną rodzaje zagrożeń czyhających na seniorów oraz dotyczące ich statystyk. W drugiej części panelu zaprezentowane będą konkretne działania, które podejmują lub podejmować będą: Policja, Inspektorat Handlowy, czy Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej.

Intencją organizatorów dialogu jest także przeprowadzenie dyskusji z udziałem najbardziej zainteresowanej grupy, czyli seniorek i seniorów. Rozmowa na ten temat posłuży prezentacji potrzeb środowiska wielkopolskich osób starszych w zakresie edukacji i zapewniania poczucia bezpieczeństwa w różnych obszarach.  Dyskusja  ma być platformą, na której omówione zostaną wyzwania i perspektywy związane z bezpieczeństwem seniorek i seniorów w naszym regionie.

Przedrukowuje zagadnienia, które będą omawiane podczas panelu:

Runda pierwsza: Bezpieczeństwo senioralne w Wielkopolsce – wyzwania

 1. Jak należy rozumieć bezpieczeństwo senioralne?
 2. Jakie są główne wyzwania związane z bezpieczeństwem senioralnym w Wielkopolsce?
 3. Jakie są przyczyny zagrożeń dla bezpieczeństwa senioralnego w Wielkopolsce?
 4. Jakie aktywności instytucje w Wielkopolsce podejmują, by chronić seniorów?
 5. Jaka jest skuteczność tych działań?

Runda druga: Bezpieczeństwo senioralne w Wielkopolsce – perspektywy

 1. Jakie badania należy przeprowadzić, jakiego typu danych brakuje, by skutecznie chronić bezpieczeństwo wielkopolskich seniorów?
 2. Jakie aktywności na rzecz bezpieczeństwa seniorów w Wielkopolsce chcieliby Państwo wprowadzić?
 3. Czy Wielkopolska ma szansę wypracować rozwiązania dotyczące bezpieczeństwa senioralnego, które byłyby wzorcowe dla innych województw? Jak w tym zakresie powinien kształtować się consulting z seniorami?
 4. Czego potrzeba na poziomie centralnym, by skutecznie chronić bezpieczeństwo seniorów w regionach?
 5. Czy istnieje szansa, by powstał zintegrowany model ochrony bezpieczeństwa senioralnego w Wielkopolsce? Jeśli tak, jak powinien on się przedstawiać i kto powinien go współtworzyć?

Wydarzenie adresowane jest do seniorek i seniorów z Klubów Seniora, UTW oraz Rad Seniorów. Panelowa dyskusja będzie jednocześnie formą konsultacji ze środowiskiem, jak skuteczniej chronić osoby starsze przed oszustami.

Wydarzenie organizują Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu,

Wielkopolski Oddział Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej, Grupa Badawcza nad Różnorodnością, Równością i Re-Integracją, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, Fundacja Pomocy Wzajemnej BARKA oraz Koło Naukowe Polityki Ekonomicznej i Społecznej.

Szczegółowy plan panelu:

06 czerwca 2023 – wtorek

Miejsce: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 5

Panel 1., Bezpieczeństwo senioralne w Wielkopolsce – wyzwania i perspektywy godz. 10:00-12:00 Aula WNPiD

Moderatorzy: prof. UAM dr hab. Elżbieta Lesiewicz, dr hab. Bartosz Hordecki prof. UAM dr hab. Jerzy Babiak, WNPiD, UAM, Wyzwania demograficzne Wielkopolski – wykład inauguracyjny

prof. UAM dr hab. Antoni Szczuciński, Przewodniczący Miejskiej Rady Seniorów w Poznaniu

Wojciech Bauer, Dyrektor Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu

Radosław Dukat, Kierownik Działu Polityki Senioralnej w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Poznaniu

Dr Waldemar Jarczewski, WNPiD, UAM

Dagmara Kożuszko – Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu

mł. asp. Andrzej Karpiński – Wydział Prewencji KWP w Poznaniu Mgr Artur Lorek, WNPiD, UAM

dr Zdzisław Szkutnik, Jeżyckie Centrum Kultury

dr Piotr Gierek: Wsparcie społeczne osób starszych na przykładzie programu Korpus Wsparcia Seniorów

Dodaj komentarz