Przejdź do treści

Edukacja ma moc przeciwdziałania dyskryminacji

W poznańskich szkołach uczniowie dowiadują się na zajęciach o metodach przeciwdziałania dyskryminacji.

Od pięciu lat w placówkach na terenie miasta prowadzone są warsztaty antydyskryminacyjne. W przeciągu tego okresu zrealizowano setki projektów o tej tematyce, w których uczestniczyło ponad 8 tysięcy młodych ludzi.

Idea wprowadzenia do poznańskich szkół edukacji antydyskryminacyjnej powstała już w 2017 roku. Zajęcia rozpoczęły się w styczniu 2018 r. i trwają do dziś.

Prowadzenie edukacji antydyskryminacyjnej w szkole nie tylko wspiera równe traktowanie osób o innych korzeniach, statusie materialnym, społecznym czy stopniu sprawności. Przygotowuje także młodzież do funkcjonowania w zróżnicowanym społecznie świecie, ukazuje go z wielu perspektyw, uczy tolerancji i współpracy wolnej od stereotypów oraz uprzedzeń.

Edukacja antydyskryminacyjna realizowana w poznańskich placówkach obejmuje bardzo szeroki zakres i jest indywidualnie opracowywana w poszczególnych szkołach. Tematyka zajęć jest bardzo zróżnicowana: od taneczno-teatralnych, poprzez debaty o równości i różnorodności, opracowanie szkolnych dokumentów np. karty równości, broszur antydyskryminacyjnych i działania plastyczno-artystyczne (wykonanie muralu, plakatów, projekty fotograficzne i filmowe) – czytamy na portalu www.poznan.pl.

W ramach aktywności, które podsumują pięcioletni okres funkcjonowania zajęć antydyskryminacyjnych w poznańskich szkołach, odbędą się:

  • Debata o edukacji antydyskryminacyjnej w szkołach: czy jest potrzebna, co daje uczniom, nauczycielom, jaka powinna być szkoła? – 20 marca o godzinie 16.00 w Sali wielofunkcyjnej w Bramie Poznania, szczegóły na stronie. Wstęp na debatę jest wolny.
  • Spotkania dyskusyjno-fokusowe dotyczące wyzwań we współczesnej szkole w kontekście organizacji edukacji antydyskryminacyjnej – 19 kwietnia 2023 r., Brama Poznania.
  • Podsumowanie 5 lat zajęć antydyskryminacyjnych w poznańskich szkołach – prezentacje szkół, wnioski, plany na przyszłość – przełom maja i czerwca 2023 r. (dokładna data zostanie podana w późniejszym terminie), Sala Biała w Urzędzie Miasta Poznania, plac Kolegiacki 17.

Organizatorzy liczą na to, że tylko poprzez dyskusję na te tematy, można dowiedzieć się, jak skutecznie przeciwdziałać dyskryminacji i budować świat oparty na szacunku.

Dyskryminacja nie jest nowym zjawiskiem, istniała od zawsze, bo występuje w każdym społeczeństwie.

Zgodnie z badaniami „Dyskryminacja w szkole – obecność nieusprawiedliwiona” Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej z 2015 r. w polskiej szkole co dziesiąty uczeń doświadcza dyskryminacji lub obserwuje ją w otoczeniu, w którym się obraca.

Najczęściej można zauważyć w swoim środowisku, takie formy dyskryminacji w relacjach rówieśniczych, jak: agresja słowna, przemoc fizyczna, przemoc psychiczna, hejt (cyberprzemoc), izolacja czy przemoc seksualna.

W szkole bywa różnie, dlatego taka edukacja jest na wagę złota, po to, byśmy mogli żyć w przyszłości w świadomym społeczeństwie.

Dodaj komentarz