Przejdź do treści

ETR – teksty łatwe do czytania i rozumienia

ETR – tak nazywa się teksty łatwe do czytania i rozumienia. Przeznaczone one są dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.

It is important to know when your skin is breaking out because this means you need to start making a change, either in what you. Side effects of the drug include breast discomfort, hot flashes, vaginal bleeding, headaches, inorganically generika cialis kaufen ohne rezept fatigue, nausea, and dizziness. The following is a list of medications that are known to cause rash in dogs.

However, there is enough evidence to conclude that this drug helps to alleviate muscle pain, especially in patients with low back pain and may also improve muscle function. We finasterid ohne rezept bestellen Ovalle do not verify or monitor the accuracy of information on the site. You should not take dapoxetine if you are pregnant or nursing a baby.

Język w takich tekstach zostaje uproszczony, a dodatkowo dla zobrazowania przekazu wykorzystuje się fotografie lub grafiki. Przekaz jest wtedy bardziej czytelny, a wszelkie dokumenty czy formularze, zanim je podpiszemy powinny zostać przez nas zrozumiane.

Z tak przygotowanej informacji korzystają osoby z niepełnosprawnością intelektualną, osoby Głuche, osoby w spektrum autyzmu, osoby, dla których język polski nie jest językiem ojczystym, osoby starsze czy osoby, które cenią sobie zwięzłe i przejrzyste informacje. ETR ma swoje logo – to głowa nad otwartą książką i podniesiony w górę kciuk w geście OK – to międzynarodowe oznaczenie tekstu łatwego do czytania” – czytamy na stronie Miasta Poznania.

Do tej pory BIP Urzędu Miasta Poznania udostępnił 27 plików ETR dostępnych tutaj

W przygotowaniu są już kolejne teksty informacyjne. W tym:

1. jak otrzymać kartę wędkarską w UM Poznania,

2. jak otrzymać poradę prawną dla konsumenta,

3. jak złożyć petycję do Prezydenta M. Poznania,

4. jak złożyć skargę lub wniosek w UM Poznania.

Już wkrótce dostępne będą także, inne, bardziej obszerne opracowania w ETR:

1. Kierunki działań i zadania M. Poznania na rzecz integracji społecznej i zawodowej Osób z Niepełnosprawnościami na lata 2021 – 2025

2. Raport z działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami w Poznaniu w 2020 roku.

Za istnienie standardu ETR odpowiedzialne są zapisy widniejące w Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych z roku 2006, którą to nasz kraj przyjął w 2012 r. Postanowienia Konwencji głoszą, że: „wszystkie osoby z niepełnosprawnościami mają prawo do wolności wypowiadania się i wyrażania opinii oraz dostępu do informacji, dzięki czemu mogą być niezależne”.

Dobrze, że Miasto Poznań wciela postanowienia Konwencji w życie.

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030.
Logo Narodowego Instytutu Wolności

Dodaj komentarz