ETR – teksty łatwe do czytania i rozumienia

ETR – tak nazywa się teksty łatwe do czytania i rozumienia. Przeznaczone one są dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Język w takich tekstach zostaje uproszczony, a dodatkowo dla zobrazowania przekazu wykorzystuje się fotografie lub grafiki. Przekaz jest wtedy bardziej czytelny, a wszelkie dokumenty czy formularze, zanim je podpiszemy powinny zostać przez nas zrozumiane.

Z tak przygotowanej informacji korzystają osoby z niepełnosprawnością intelektualną, osoby Głuche, osoby w spektrum autyzmu, osoby, dla których język polski nie jest językiem ojczystym, osoby starsze czy osoby, które cenią sobie zwięzłe i przejrzyste informacje. ETR ma swoje logo – to głowa nad otwartą książką i podniesiony w górę kciuk w geście OK – to międzynarodowe oznaczenie tekstu łatwego do czytania” – czytamy na stronie Miasta Poznania.

Do tej pory BIP Urzędu Miasta Poznania udostępnił 27 plików ETR dostępnych tutaj

W przygotowaniu są już kolejne teksty informacyjne. W tym:

1. jak otrzymać kartę wędkarską w UM Poznania,

2. jak otrzymać poradę prawną dla konsumenta,

3. jak złożyć petycję do Prezydenta M. Poznania,

4. jak złożyć skargę lub wniosek w UM Poznania.

Już wkrótce dostępne będą także, inne, bardziej obszerne opracowania w ETR:

1. Kierunki działań i zadania M. Poznania na rzecz integracji społecznej i zawodowej Osób z Niepełnosprawnościami na lata 2021 – 2025

2. Raport z działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami w Poznaniu w 2020 roku.

Za istnienie standardu ETR odpowiedzialne są zapisy widniejące w Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych z roku 2006, którą to nasz kraj przyjął w 2012 r. Postanowienia Konwencji głoszą, że: „wszystkie osoby z niepełnosprawnościami mają prawo do wolności wypowiadania się i wyrażania opinii oraz dostępu do informacji, dzięki czemu mogą być niezależne”.

Dobrze, że Miasto Poznań wciela postanowienia Konwencji w życie.

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030.
Logo Narodowego Instytutu Wolności

Dodaj komentarz