Przejdź do treści

Firma Auchan z Rzecznikiem ds. osób z niepełnosprawnościami!

Logo sieci Auchan

W firmie Auchan Polska stworzono stanowisko Rzecznika ds. osób z niepełnosprawnościami.

Jego zadaniem ma być wsparcie pracowników z orzeczeniem oraz budowanie kultury organizacyjnej dbającej o ich potrzeby.

Warto dodać, że w zasadach prowadzenia polityki tej firmy, od lat stawia się na otwartość, równość i różnorodność, realizując między innymi rozpoczęty w 2022 r. program Różnorodność w Auchan. Aktualnie wskaźnik zatrudnienia w firmie osób z orzeczeniem wynosi ponad 4 proc., co znaczy, że na 25 zatrudnionych, jeden pracownik to osoba z niepełnosprawnością.

W Auchan szczególny nacisk kładziemy na równe traktowanie w miejscu pracy. Mamy świadomość, jak istotne jest otwarcie się na różnorodność. Chcemy równych szans dla wszystkich, a co za tym idzie, nie godzimy się na dyskryminację i naruszanie ludzkiej godności. Aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami to dla całego naszego zespołu wspólna szansa. Zrozumienie i codzienna pomoc budują atmosferę wśród pracowników, a każda osoba, czuje się wartościowa i zauważona. Osoby z niepełnosprawnościami, mają ogromny potencjał, wiedzę i umiejętności. Naszym zadaniem jest stworzenie warunków, w których będą mogły rozwijać swoje talenty i realizować się zawodowo – komentuje na łamach www.niepelnosprawni.plArkadiusz Mika, dyrektor HR Auchan Polska.

Powołaniu Rzecznika ds. osób z niepełnosprawnościami towarzyszyło zainicjowanie konkursu dla pracowników „Auchan Serce różnorodności 2024” mającego na celu wsparcie przedsięwzięć podejmowanych przez pracowników firmy, które promują różnorodność kulturową, społeczną, płciową oraz równość szans we wszystkich dziedzinach życia.

Pośród osób zatrudnionych w Auchan Polska dominują kobiety, które stanowią aż 72 proc. Średni wiek pracowników sięga 43 lat, dla kobiet są to 44 lata i 41 lat dla mężczyzn. Sieć zatrudnia 605 pracowników z niepełnosprawnościami na 558,3 etatach. Pod koniec kwietnia br. wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w Auchan Polska wynosił 4,02 proc. Ponadto 200-tu   pracujących w firmie w naszym kraju, to osoby uczące się.

Do tej pory zatrudnienie w Auchan obok pracowników z Polski znalazło 450 osób reprezentujących aż 14 narodowości, spośród których najliczniejszą grupę (ok. 83 proc.) stanowią pracownicy pochodzący z Ukrainy.

Auchan Polska stwarza pracownikom takie same szanse w dostępie do rozwoju zawodowego, szkoleń i awansu. Od dwóch lat w firmie realizowany jest projekt „Różnorodność w Auchan” na rzecz zatrudniania studentów, mam powracających na rynek pracy oraz osób z niepełnosprawnościami.

Działania podejmowane do tej pory w ramach projektu obejmowały między innymi:

  • organizację webinariów edukacyjnych i mailingów – skierowane do wszystkich pracowników;
  • realizację badania poziomu zadowolenia pracowników z niepełnosprawnościami poprzez anonimową ankietę;
  • współpracę z fundacjami wspierającymi aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnościami na terenie całego kraju;
  • udział w Targach Pracy dedykowanych osobom z niepełnosprawnościami;
  • organizowanie staży i praktyk dla osób z niepełnosprawnościami;
  • organizację warsztatów z zakresu doradztwa zawodowego dla osób z niepełnosprawnościami oraz dla młodzieży ze szkół ponadpodstawowych;
  • organizację praktyk i staży dla młodzieży obejmujących praktyczną naukę zawodu dla uczniów szkół branżowych;
  • wprowadzenie elastycznych godziny pracy.

W różnorodności siła. Bądźmy na nią otwarci.

Dodaj komentarz