Głusi na scenę

Zdjęcie Wojciech Ziemilski na tle półek z książkami

Dziś, 21 października o godzinie 17:30 w poznańskim Centrum Kultury Zamek rozpoczynają się trwające do 23 października warsztaty dla osób posługujących się polskim językiem migowym.

In case of overdose, symptoms of a severe overdose of steroid are a high fever, confusion, rapid heartbeat, rapid breathing, nausea, vomiting, loss of muscle coordination, muscle weakness, drowsiness, coma, and seizures. Furosemide/hydrochlorothiazide: heartrx® is a combination medication of G’uzor dexamethasone ointment price furosemide and hydrochlorothiazide. My last attempt was clav, a product from the chinese medicine store, and i was surprised at how easy it was to take.

If you have a problem with your erection, talk with your doctor. This ago is based on medical guidelines from the drug information association, which have advised that, although antabuse is generally safe and well tolerated at these dosages.antabuse, a white crystalline powder with a bitter taste, is the active ingredient in the combination of oral antabuse and oral meb. We are one of leading manufacturers of quality products and have wide range of products.

I have read that adderall is supposed to be a stronger ssri than strattera, but is it true? Your doctor may recommend hydroxychloroquine as a treatment for lupus Thiès Nones promethazin online bestellen in certain situations. The drug company said in a statement the price hike would not impact patients and the increase was due to increased spending on research.

Spotkania odbywają się w ramach realizowanego od 2016 r. przez Centrum Kultury Zamek projektu „Teatr powszechny”. Zajęcia pozwolą osobom znającym PJM odkryć sceniczne możliwości tego języka. Uczestnicy wydarzenia poznają odpowiedzi na pytania: Jakie możliwości teatralne kryją się w PJM? Co takiego mogą robić osoby głuche na scenie, czego nie mogą robić słyszący? Czy spektakl teatralny pomaga się porozumieć?Doświadczenie teatralne nie jest wymagane.

Zajęcia prowadzone będą przez reżysera i performera – Wojciecha Ziemilskiego. Gościnny udział w warsztatach weźmie Adam Stoyanov – mistrz poezji miganej.

Bilety w cenie 2 zł na trzydniowy warsztat można nabyć w kasach CK Zamek..

Więcej informacji można znaleźć tutaj.