Przejdź do treści

Kampania społeczna „Zgłoś to” walczy z cyberprzemocą

Grafika promująca kampanię „Zgłoś to” Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę

W dobie koronawirusa coraz więcej czasu spędzamy w cyberprzestrzeni. Internet poszerzył swój zasięg. Jego drzwi otwarte są dla każdego, bez „ograniczeń”. Z powodu pandemii w wirtualnej formie przeprowadzana jest nauka, praca, usługi i wiele aktywności, które do tej pory działy się przeważnie poza ramami sieci.

Ze względu na fakt ogólnej dostępności oraz zaleceń, by pozostać w domu, częściej do komputerów zaglądają wszyscy, również osoby z niepełnosprawnościami.

W związku z większą intensywnością aktywności w środowisku internetowym nasiliło się jednocześnie zjawisko cyberprzemocy, wzrosły nielegalne działania mowy nienawiści, hejtu i patologii przejawiającej się w agresji słownej, która dotyka wielu ludzi, w tym także niepełnosprawnych – z wiadomych powodów szczególnie narażonych na niewłaściwe zachowania ze strony innych internautów.

W tych okolicznościach powinien więc cieszyć fakt, że właśnie teraz wystartowała społeczna kampania Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę pod nazwą „Zgłoś to”. Działania podyktowane zostały potrzebą stworzenia odpowiedniego instrumentu niezbędnego do walki z cyberprzemocą.

Adres www.zglosto.pl jednocześnie kieruje zainteresowanych do platformy, na której można wskazywać niepokojące treści znalezione w Internecie – patologiczne, agresywne, pornograficzne.  Możliwość ta istnieje niezależnie od faktu, czy wspomniane treści łamią prawo czy też nie. Często internauta nie jest w stanie ocenić ich samodzielnie pod tym kątem.

Po to właśnie startuje ta kampania. Badania pokazują, że z takimi treściami ma kontakt 85 proc. polskich internautów. Stanowi to zagrożenie przede wszystkim dla dzieci, które w sieci spędzają obecnie mnóstwo czasu również z uwagi na kwarantannę i naukę online. Często ich działalność w wirtualnej przestrzeni pozbawiona jest nadzoru rodziców.

Na stronie Rzecznika Praw Obywatelskich omówiona została funkcjonalność platformy. Obsługa jest prosta:

„Po odpowiedzi na cztery pytania zamknięte, system proponuje najlepszy sposób reakcji – od prawie gotowych formularzy zawiadomienia prokuratury, poprzez linki do zgłoszenia zdarzenia platformie, na której doszło do naruszenia, po porady – w przypadku nieletnich – dotyczące rozmowy z dorosłym, któremu się ufa” – można przeczytać na stronie Biura Rzecznika.

Cyberprzemoc to zjawisko, które może dotknąć nieletnich, szczególnie tych z grupy podwyższonego ryzyka, na przykład z niepełnosprawnością.

Hejt, brak szacunku, zastraszanie i poniżanie przez wzgląd na niepełnosprawność jest niczym innym, jak przestępstwem. Często jednak trudno indywidualnie o weryfikację takich negatywnych zachowań, z czego może wynikać bezradność użytkowników Internetu.

Pomysł jest rewelacyjny i na pewno zaowocuje, wnosząc wiele dobrego.

Internet to potrzebna przestrzeń, ważne jest jednak to, by była odpowiednio „zagospodarowana”. Cieszy mnie fakt powstania inicjatywy, która może w tym pomóc.

Tekst został napisany w oparciu o: www.rpo.gov.pl/pl/content/zglosto-kampania-spoleczna-rpo-i-fdds-przeciwko-szkodliwym-tresciom-w-internecie