Zaburzenia mowy u dziecka z autyzmem

Z prawej strony książki na środku napis Ostatni wykład otwarty i jego tytuł zaburzenia mowy u dziecka z autyzmem

Dziś – 3 czerwca 2019 r. o godzinie 18:00 w sali wykładowej nr 1010 w Centrum Biologii Medycznej UMP przy ulicy Rokietnickiej 8 w Poznaniu odbędzie się wykład zatytułowany „Zaburzenia mowy u dziecka z autyzmem”.

Wygłosi go doktor Aneta Wojciechowska. Organizatorem wydarzenia są Neurorozwojowe Koło Naukowe Poznańskiego Uniwersytetu Medycznego wraz z Centrum Edukacyjno-Terapeutycznym spekturmautymzu.pl.