Przejdź do treści

Zapisy na IX Spotkanie Na Tak

Logo Spotkania Na Tak

Ruszyły już zapisy na IX Spotkanie Na Tak.

W tym roku konferencja poświęcona będzie osobom z wieloraką niepełnosprawnością – Opiece, Edukacji i Terapii.

Spotkanie odbędzie się w dniu 29 listopada 2019 r. w auli budynku E Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (ul. Szamarzewskiego 89).

W konferencji wezmą udział prelegenci z Polski i Niemiec, pracownicy naukowi, jak i praktycy – terapeuci i pedagodzy, pracujący, na co dzień z osobami z wieloraką niepełnosprawnością.

Wspólnie z prelegentami zastanowimy się, jak przeciwdziałać wykluczeniu, aktywnie włączając osoby ze sprzężoną niepełnosprawnością w życie kulturalne, społeczne i zawodowe. Zaakcentujemy rolę edukacji i jej znaczenie w triadzie z opieką i terapią, dowiemy się jak przeciwdziałać pojawianiu się niepełnosprawności nabytej. Poruszymy temat pracy z rodzicami opartej na TSR i wagę stymulacji bazalnej. Będziemy eksplorować nowoczesne technologie, pozwalające osobom z niepełnosprawnością na podejmowanie autonomicznych decyzji, dokonywanie wyborów i komunikowanie swoich potrzeb.

Żeby wziąć udział w konferencji, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, dostępny tutaj.

Regulamin wydarzenia dostępny jest tutaj.