Zostań asystentem seniora z niepełnosprawnością

Logo Fundacji Pomocy Seniorom i Rodzinie AMA

W dniach 21, 22, 28 i 29 października 2019 r. Fundacja Pomocy Seniorom i Rodzinie AMA zaprasza opiekunów faktycznych osób starszych, członków rodzin i wolontariuszy na bezpłatne szkolenie „Asystent seniora z niepełnosprawnością”.

Het is ook mogelijk dat het voedsel een veranderende rol geeft. In fact, many women prefer to avoid having children because Kapan benadryl rx they have no idea how they could cope. But, when you are on the weight loss plan, you should know that you are not eating as calorie-free as you would like.

However, the use of the drug for children remains controversial. While alcohol affects buy clomid without a prescription Budapest XXII. kerület the brain directly by activating several neurotransmitter systems, drugs acting on the bzd receptor affect these functions in the brain. Viagra generic online pharmacy with your prescription.

Manufacturers of citronella oil use it to improve the taste of ice cream, coffee, candy and other foods, and to improve the aroma of beer. Ivermectin, in recent years, has emerged as a good alternative to other drugs due to the fact that it is safer and less toxic to homeward clomid 100mg price the consumer, it may eliminate the possibility of cross resistance between the drug and the other anthelminthic. It is possible that the drug may induce changes in the blood cells of your body.

Szkolenie Fundacja AMA przygotowała razem z Katedrą Geriatrii i Gerontologii Uniwersytetu Medycznego im K. Marcinkowskiego oraz Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu. Projekt w ramach którego odbędą się zajęcia dofinansowano ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania w dziedzinie pomocy społecznej.

Dzięki uzyskanym przez Fundację środkom w ramach zadania publicznego: „Wypracowanie i wdrażanie modelowych rozwiązań na rzecz wsparcia rodzin i opiekunów osób starszych niesamodzielnych” Fundacja AMA przeprowadzi cztery edycje szkoleń „Asystent seniora z niepełnosprawnością”.

Szkolenia trwają 16 godzin. Spotkania odbywają się przez cztery dni, po cztery godziny i trwają od 16.00 do 20.00.

Więcej informacji o szkoleniu i jego szczegółowy program można uzyskać tutaj.