Kandydaci na rodziny zastępcze poszukiwani

Na zdjęciu uśmiechnięta rodzina: mąż, żona i dwoje dzieci - chłopiec i dziewczynka

Centrum Wspierania Rodzin „Swoboda” w Poznaniu poszukuje kandydatów na rodziny zastępcze. Rodzina zastępcza jest rodzajem opieki tymczasowej, którą deklarują małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim. Pieczą objęte jest dziecko (dzieci) wymagające wychowania i wsparcia.

 

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat procesu kwalifikacyjnego kandydatów na rodziny należy kontaktować się z Centrum Wspierania Rodzin „Swoboda” w Poznaniu ul. Swoboda 59, tel. 61 867 35 61 wew. 49 i 55, adres email: sekretariat@m.poznan.pl.

Regulamin uczestnictwa w kwalifikacji na rodzinę zastępczą dostępny jest tutaj.

Procedura kwalifikacji kandydata na rodzinę zastępczą niezawodową dostępna jest tutaj.