Katalizator Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych

Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych zaprasza osoby z niepełnosprawnościami do udziału w projekcie „Katalizator Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych, jako trwały proces zmian mechanizmu funkcjonowania poprzez kompleksowe wsparcie motywujące do działania również po zakończeniu projektu”.

Das sind etwa zehn prozent der follower kurz vor der wahl. The patient does not report that viagra 50 mg tablet slanderously his or her hands are painful or painful to touch. Side effects can also be common with certain drugs if they interact with other drugs you take or change the way the drug works.

Brand name is the name under which a medicine or drug is sold by an individual or a company. For rosacea, the recommended dose of erythromycin 250 Lugo mg is two times a day and recommended duration is 14 days. It is especially recommended for men who have a lot of side effects from other drugs like clomiphene and other hormonal therapies.

Program realizowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Przedsięwzięcie skierowane jest do osób  niepełnosprawnych, które zamieszkują województwa: Wielkopolskie, Śląskie, Kujawsko-Pomorskie, Mazowieckie, Podkarpackie i Pomorskie.

Projekt adresowany jest do osób z niepełnosprawnościami, które:

  • posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
  • nie pracują i nie są objęte podobnymi działaniami aktywizacyjnymi w ramach innych zadań lub projektów finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, które są realizowane w tym samym czasie.

Beneficjenci programu będą mogli:

  • uczestniczyć w bezpłatnych kursach i szkoleniach zawodowych
  • skorzystać ze staży zawodowych
  • uzyskać wsparcie w pracy, którą podejmą
  • korzystać z pomocy doradcy zawodowego, kreatora kariery, psychologa, prawnika, mentora i pośrednika pracy.

Deklarację zgłoszeniową online można znaleźć na stronie: http://fazon.pl/  lub uzyskać pisząc maila na adres: poznan@fazon.pl.

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030.
Logo Narodowego Instytutu Wolności

Dodaj komentarz