Komunikat Starosty Poznańskiego

Grafika informująca o komunikacie Starosty Poznańskiego

Starosta Poznański zadecydował o zmianie zasad obsługi klienta w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

Począwszy od dziś, to jest od dnia 21 kwietnia 2020 r. klienci tej instytucji mogą przez internet rozpocząć rejestrację wizyt w zakresie spraw związanych wyłącznie:

– z rejestracją pojazdów

– uzyskaniem uprawnień do kierowania pojazdami

Możliwość rejestracji wizyt on-line odnosi się wyłącznie do spraw, które można załatwić w siedzibie Starostwa przy ulicy Jackowskiego 18 w Poznaniu. Link do rejestracji znajduje się tutaj.

Od dziś będą też czynne wszystkie filie Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

Starosta informuję również wszystkich klientów, że w urzędzie obowiązują zasady bezpieczeństwa. Należy się do nich bezwzględnie stosować. W razie ich nie przestrzegania dana osoba nie będzie wpuszczona do Starostwa Powiatowego w Poznaniu oraz podległych filii.

Punkt informacyjny Starostwa Powiatowego w Poznaniu jest dostępny za pomocą linii telefonicznej nr: 61 841 05 00.

Z Powiatowym Zespołem do spraw Orzekania o Niepełnosprawności można się skontaktować dzwoniąc pod numerem telefonu: 61 222 88 59.

W wypadku zaistnienia potrzeby kontaktu z innymi wydziałami, informacje można uzyskać pod numerami telefonów:

– Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej. Kontakt jest możliwy  pod nr telefonów: 61 841 05 04 i 61 841 05 17 w godz. 11:00 – 13:00. Można również skontaktować się z  inspektorami prowadzącymi postępowania administracyjne.

– Wydział Komunikacji i Transportu, kontakt jest możliwy za pomocą linii numer: 61 841 07 48, 61 841 06 00, 61 841 05 38

– Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Kontakt jest możliwy pod numerami  telefonów:

1. obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych: 61 841 06 21

2. koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu: 61 841 07 83

3. obsługa wniosków o wydanie wypisów i wyrysów oraz udostępnianie mapy zasadniczej, mapy ewidencyjnej i dokumentów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego: 61 841 06 30

– Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa. Kontakt możliwy pod numerem telefonu: 61 841 05 52

Aktualne informacje zamieszczane są tutaj.