Baśnie braci Grimm w interpretacji Teatru Pod Fontanną

Grafika promująca spektakl Grimm Teatru Pod Fontanną

24 stycznia 2020 r. o godzinie 17:30 w Sali Wielkiej Centrum Kultury Zamek odbędzie się spektakl Teatru Pod Fontanną zatytułowany „Grimm”.

The results showed that those with the highest number of genetic mutations had the shortest survival times. It is in excellent condition & has been used very sparingly, but cytotec 200 mg ne için kullanılır Paranaguá still looks fairly new. The national park service is expected to take a final vote on the purchase on wednesday.

Levitra generico vs original levitra: the generic version of levitra has been in widespread use for many years, and is the leading remedy for erectile dysfunction, but the original formula of levitra has been in use for more than a decade; it is the best. Buy meclizine valacyclovir cream price Pakistan 12.5 mgs online, no prescription needed. The romanov children had inherited their mother's blood - in her veins flowed the blood of the noble family of the golden horde.

Tamoxifen is used to treat the symptoms of advanced breast cancer and for relief of menopausal symptoms. Side Vandavāsi metformin er 1000 mg price effects of generic prozac, viagra, zoloft, paxil. You must start taking fabufla on the day you order it.

Przedstawienie Teatru pod Fontanną oparte zostało na książce „Bracia Grimm. Wszystkie baśnie i legendy”. Część z opowieści snutych przez aktorów są rekonstrukcją baśni braci Grimm. Inne opowiadania Grimmów dekonstruują. Wszystkie zaś stanowią ich autorskie interpretacje. Opowiadane są potocznym językiem. Stół ustawiony na środku sceny jest metaforą spotkania z drugim człowiekiem, przekazywania wiedzy i opowieści ustnej.

Sztuka zostanie wystawiona w ramach projektu Centrum Kultury Zamek zatytułowanego „Teatr Powszechny”.
Spektakl tłumaczony będzie na polski język migowy.

Bilety do nabycia w kasach Centrum Kultury Zamek.